Pääkirjoitukset

Omistuksia vähennettävä harkiten

Hallitus ei ole enää aikaillut, vaan se on antanut vauhtia valtion omistuksien myyntiin. Tie- ja maanrakennusyhtiö Destia sai jo uuden omistajan ja alkoholiyhtiö Altiakin on myynnissä. Lisää myytävää on löydyttävä, jos hallitus aikoo pitää kiinni kovasta tavoitteestaan.

Kehysriihessä suunniteltiin ja päätettiin lähes kahden miljardin valtion omistusten myymisestä. Summasta noin puolet pitäisi löytää ennen vaalikauden loppua eli seuraavan vuoden aikana.

Destiasta saatiin vajaat 150 miljoonaa, joten sillä ei vielä tavoitteita täytetä. Kauppa vaikuttaa kuitenkin toimivalta, sillä ostajaksi osui Ahlström Capital, joka näkee yhtiössä kehittämismahdollisuuksia nykyiseltä pohjalta.

Valtiolla puolestaan ei ole mitään tarvetta omistaa tie- ja maanrakennusyhtiötä, jonka toimintaympäristö on muuttunut perusteellisesti niistä ajoista, jolloin valtio hallitsi tienrakentamiset alusta loppuun.

Teitä kunnostetaan tänä päivänä toisella pohjalla. Liikennevirasto hoitelee yleislinjat ja Destia on yhtenä urakoitsijana muiden joukossa. Sen erityisasema valtio-omisteisena laitoksena on ollut kaiken aikaa suurennuslasin alla, sillä Destia on kiistatta hyötynyt erityisasemastaan ja saanut selvää kilpailuetua.

Aika monet urakat ovat menneet Destialle, joka on juhlinut tarjouskilpailussa koollaan ja koneillaan. Destiasta voidaan hyvällä omalla tunnolla luopua ja asettaa se viimein samalle viivalle muiden toimijoiden kanssa.

Altia on hieman toisenlainen tapaus, vaikka senkin rooli on muuttunut. Valtion monopoli alkoholiasioissa on toisenlainen kuin ennen. Altian myynti on ymmärrettävästi herättänyt vastustusta ja pelkoa muun muassa työpaikkojen menettämisestä.

Huoli on osin aiheetonta, mutta Altian tilanne on arvioitava vasta, kun ostajaehdokkaita ilmaantuu ja hintataso on selvillä. Altiaa ei pidä myydä halvalla, sillä sen tuotevalikoimalla on arvoa ja tuotanto-osaamistakin löytyy. Kysymys on tehtaista ja työpaikoista sekä myös raaka-aineen tuotannosta.

Valtionomistukset ovat poliittisesti kipeä paikka. Myynnit ovat jo herättäneet poliittista kilpalaulantaa siitä, mikä olisi paras ratkaisu tässä tilanteessa. Erityisen hankala paikka valtion omistusten myynti näyttää olevan puheenjohtajaa vaihtaneille sosiaalidemokraateille.

Hallitus on tehnyt jo linjaukset, kun hieman eri linjoilla oleva uusi puheenjohtaja astuu valtiovarainministerin tuolille. Asiaan joudutaan palaamaan muodossa tai toisessa.

Omistuksia on kuitenkin vähennettävä, sillä valtio tarvitsee kipeästi tuloja, joita on tässä taloudellisessa tilanteessa vaikea saada muualta.

Omistusten purkamisesta saatuja rahoja on tarkoitus käyttää valtionvelan lyhentämiseen ja elvytykseen. Jälkimmäistä on järkevämpää tehdä myyntituloilla kuin velkarahalla, johon ei ole enää varaa. Valtiolla riittää omistuksia mm. Solidiumin kahdeksan miljardin osakesalkussa.

Eri vaihtoehtoja on kuitenkin tarkasteltava huolella. Myyntipäätökset takataskussa ei kannata suinpäin syöksyä kaupoille. Harkinnalle on enemmän tilausta kuin yksioikoisille poliittisille intohimoille.

Mainos