Pääkirjoitukset

On hankala sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti

Työeläkeyhtiöiden saavuttamat sijoitustuotot tai -tappiot eivät luultavasti ole päällimmäisiä murheita arkiaskareissaan painivan kansalaisen mielessä.

Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että jokainen palkansaaja maksaa työeläkemaksua. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole aivan yhdentekevää, millaisiin tuottoihin yksityiset eläkeyhtiöt pystyvät.

Mikäli eläkeyhtiöiden tuotot pysyisivät pitkään matalina, korotuspaine työeläkemaksuissa kasvaisi.

Pitkällä aikavälillä eläkeyhtiöt ovat kuitenkin saavuttaneet niille asetetun tuotto-oletuksen.

Kulunut alkuvuosi on puolestaan ollut viidelle työeläkeyhtiölle hankala, jopa heikko. Esimerkiksi Ilmarisen ja Varman sijoitusten nimellistuotto jäi kuuden ensimmäisen kuukauden aikana pakkasen puolelle.

Erityisen heikosti ovat alkuvuonna tuottaneet osakkeet.

Ilmarisen ja Varman 0,6 ja 0,3 prosentin miinukset tuntuvat melko pieniltä, mutta lukuja pitää verrata reaaliseen vuosituottotavoitteeseen, 3,5 prosenttiin.

Tuosta luvusta ollaan Ilmarisessa ja Varmassa nyt varsin kaukana. Ja Varma on sentään 40 miljardin sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja.

Eteralla, Elolla ja Veritaksella on mennyt tänä vuonna jonkin verran paremmin. Etera (+1,3 prosenttia) ja Elo (+1,0 prosenttia) ovat eläkeyhtiöiden tuottovertailun kärjessä.

Elollakin joukkovelkakirjasijoitusten vahvat tuotot kuittasivat osakkeista tulleet tappiot.

Kuntien eläkevaroja sijoittava Keva on menestynyt kymmenen vuoden periodilla hyvin, ja alkuvuonna se pääsi jälleen plussalle, tosin vain vähän (0,9 prosenttia).

Mihin sitten sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti? Tätä pohditaan joka puolella maailmaa, mutta vastausta on vaikea löytää.

Elossa nähdään, että läntiset osakemarkkinat on hinnoiteltu juuri nyt varsin korkealle. Mahdollisuuksia voisi kuitenkin olla kehittyvillä markkinoilla. Samalla kasvaisivat tietysti riskit.

Varmassa on odoteltu kestävän eurooppalaisen talouskasvun alkamista kuin kuuta nousevaa, mutta epävarmuuksia ilmaantuu jatkuvalla syötöllä taivaanrantaan.

Esimerkiksi geopoliittinen rauhattomuus ja Britannian EU-ero laskevat kasvuodotuksia ja lisäävät epävarmuutta, sen sijaan Euroopan keskuspankin toimet ovat yleensä rauhoitelleet markkinoita.