Pääkirjoitukset

On korkea aika saada hyvän sisäilman kriteerit

Sisäilmaongelmat eivät ota talttuakseen. Projekteja ja korjaushankkeita on tullut ja mennyt, mutta liian usein vain oireilu on jäänyt jäljelle.
Kouluja piinaavien sisäilmaongelmien ratkaisu on vaativa tehtävä.

VTT ja Aalto-yliopisto näyttävät nyt mallia ja selvittävät parin ison kaupungin ja tilojen käyttäjien kanssa hyvän sisäilman edellytykset.

Pilottihankkeen etuna ovat uudenlaiset tutkimusmenetelmät, joissa otetaan huomioon reaaliaikaisten mittausten ohella tilojen käyttäjien palaute.

Päähuomio on uusissa tai peruskorjatuissa kouluissa ja päiväkotirakennuksissa, kuten pitääkin.

Kunnianhimoisena tavoitteena on kartoittaa vuoden aikana hyvän sisäilman osatekijät, luoda kriteerit sisäilman laadulle ja tehdä kiinteistönhuollolle tiettäväksi, miten tilojen sisäilma pidetään käyttäjän kannalta hyvänä.

Osatekijöitä on kovin monia: lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus, erilaiset yhdisteet, pienhiukkaset, paine-erot ulko- ja sisäilman välillä sekä tilojen käyttö. Pienetkin muutokset voivat vaikuttaa ihmisten tuntemuksiin.

Sisäilmaongelmasta on syytetty myös monien kuntien vanhaa käytäntöä pysäyttää koulurakennusten koneellinen ilmanvaihto viikonvaihteiksi, mutta pitää vessoissa huippuimurit päällä.

Hyvän sisäilman kriteerit ovat otettavissa käyttöön koko Suomessa. Uudet toimintatavat ovat tarpeen hyvän sisäilman varmistamiseksi.

Sisäilmaongelmissa hankaluutena on syy-yhteyden osoittaminen, mikä on Kanta-Hämeessäkin huomattu.

Jopa lääkärit ja viranomaiset voivat olla eri mieltä siitä, vaikuttaako sisäilma rakennuksessa oirehtivien terveyteen.

Potilaiden oireet on otettava vakavasti. Ne ovat todellisia, vaikka pontimena olisi osaltaan potilaan kasvanut huoli ja epäily epäterveistä olosuhteista.

Ongelma on kieltämättä monitahoinen. On kosteusvaurioista siinneitä mikrobikasvustoja ja kemiallisten yhdisteiden haihtumista eri rakennusmateriaaleista.

Kunnat tarvitsevat pikimmiten yhtenäiset toimintaohjeet sisäilmaongelmien taltuttamiseen ja selvän ohjeistuksen tarvittavista toimenpiteistä.

Erityisesti koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien pitää kuulua kuntien arvoasteikolla heti ratkaistavaan ykkösluokkaan.

Päivän lehti

24.1.2020