Pääkirjoitukset

Osakkeista pitäisi tehdä aito säästökohde

Suomalaisilla kotitalouksilla oli noteerattuihin pörssiosakkeisiin sijoitettuja varoja viime vuonna noin 29 miljardia euroa. Vastaavasti talletuksina pankkien tileillä oli noin 79 miljardia euroa.

Suuri osa suomalaisten varallisuudesta on siis turvallisesti, mutta varsin passiivisesti tileillä. Osan näistä rahoista pitäisi olla kiinni huomattavasti tuottavammissa kohteissa.

Valtio on verotuksen ansiosta erityisasemassa, mikäli kotimaista kansankapitalismia aiotaan joskus saada jaloilleen.

Korulauseita sijoittamisedellytysten parantamisesta on kuultu jo kymmenen vuotta, mutta kovin vähän on tapahtunut. Ja jos on, niin lähinnä väärään suuntaan ja turhan ideologisista lähtökohdista.

Hieman yli 600 000 suomalaista sai vuonna 2013 pörssiosinkoja. Pörssisäätiön mukaan heistä noin 417 000 sai osinkoja alle 500 euroa – ja juuri näihin rahoihin valtio on kovasti viehtynyt. Yksityishenkilöiden saamiin osinkoihin kohdistuu ankara verorasitus.

Fiskaalisin perustein hankalina talousaikoina tehdyt päätökset ovat johtaneet siihen, etteivät osakkeet nykyisellään ja laajasti katsottuna ole houkutteleva säästö- tai sijoituskohde suomalaiselle piensijoittajalle.

Ennemmin rahoja makuutetaan vaikka tilillä.

Tällainen politiikka yhdistettynä varovaiseen riskinottokäyttäytymiseen ei ainakaan palvele kansakunnan vaurastumista.

Tänä vuonna laaditussa hallitusohjelmassa luvattiin selvittää pörssiosinkojen verottomuus 500 euroon asti. Selvityksiä on puuhailtu ennenkin, vain toimenpiteet ovat jääneet tekemättä.

Veromuutoksen isoin motiivi olisi Pörssisäätiön tulkinnan mukaan uusien omistajien houkutteleminen. Lisäksi sijoittamalla säästönsä tuottavammin kansalaiset voisivat vaurastua ja yritykset voisivat saada kasvuunsa kaivattua oman pääoman ehtoista rahoitusta. Hintalappu ei edes olisi kovin suuri, ehkä noin 40 miljoonan luokkaa.

Osakesäästämiseen ja taloudellisen vaurastumisen tavoitteluun liittyy niin paljon tunteita, että esimerkiksi hallintarekisterihanke meni osittain tämän kiihkoilun takia metsään. Pienetkin osingot kuulostavat vähintään yhtä epäilyttäviltä, joten niiden verovapaus vaatii huolellista tiedotusta ja pelkkiä faktoja poliitikkojen päätösperusteissa.