Pääkirjoitukset

Osinkoverotusta on tarve yksinkertaistaa

Osinkoverotuksen uudistaminen nostattaa kierroksia näin vaalikeväänä. Elinkeinoelämän järjestöt vaativat yhtiöiden osinkoverotukseen remonttia.
Osinkoverotuksessa on kyse lopulta rahasta. Kuvaaja: Juha Neuvonen

Elinkeinoelämän järjestöt mielivät saada tulevaan hallitusohjelmaan kevennystä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen.

Järjestöt pyrkivät alun perin tekemään yhteisen esityksen, mutta Suomen Yrittäjät päätyi julkistamaan oman verolinjauksensa.

Elinkeinoelämän keskusliitto, Perheyritykset ja Keskuskauppakamari tahtovat keventää myös pörssiyhtiöiden jakamien osinkojen verotusta.

Samaa mieltä järjestöt ovat siitä, että listaamattomien yritysten osinkoverotus ei enää saisi riippua yritysten nettovarallisuudesta. Yhä useammassa yrityksessä toiminta perustuu osaamiseen ja aineettomaan omaisuuteen.

Kyse on etenkin puolustustaistelusta. Järjestöt haluavat näin vähintään torjua uhkaavat osinkoveron kiristykset.

Mallissa listaamattomien yhtiöiden osinkojen kokonaisverorasitus säilyy 30 000 euron osinkoihin saakka nykytasolla.

Listattujen ja listaamattomien yhtiöiden 30 000 euron ylittävien osinkojen kokonaisverorasitus olisi lähellä nykyistä pääomaverokantaa.

Järjestöt mielivät lisäksi luopua pääomatulojen progressiivisesta verotuksesta sekä poistaa aiemmat perintöveron kiristykset.

Pörssiosinkojen kokonaisvero laskisi esityksessä nykyisestä reilusta 40 prosentista 30,8 prosenttiin. Toivoa aina voi, mutta näin iso alennus ei ole realistista.

Pörssiosinkojen verotus saa olla tiukempaa kuin omistajayrittäjällä, joilla on usein koko omaisuus kiinni yrityksessään.

Kauniina tavoitteena on tukea yritysten kasvua, vahvistaa työllisyyttä ja kannustaa innovaatioihin.

Järjestöjen esitystä ei pidä suoraan niellä. Osinkoverotusta olisi kuitenkin syytä yksinkertaistaa.

Kritiikin perusteella olisi perusteltua, että seuraava hallitus ottaisi osinkoverotuksen muutoksen työlistalleen, mutta kaikki on kiinni hallitukseen nousevista puolueista.

Suomi kaipaa johdonmukaista verotuksen kehittämistä. Tarvitaan hallituskaudet ylittävä verotuksen rakennemuutos, joka toisi yritystoimintaan ennakoitavuutta.