fbpx
Pääkirjoitukset

Palkkoihin avoimuutta tasa-arvon nimissä

Selityksiä sukupuolten väliselle palkkaerolle löytyy useita, mutta mikään niistä ei eroa pyhitä. Palkkaero on pysynyt viime vuosina lähes samana.
Selvityshenkilö, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara perää palkkoihin avoimuutta.

Naiset tienaavat miehiä huonommin, tekevät ylitöitä vähemmän, hoitavat lapsia kotona ja hakeutuvat harvemmin johtotehtäviin. Lisäksi naisvaltaiset alat tapaavat olla matalapalkkaisia.

Palkka-avoimuuden selvityshenkilö, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara hakee lainsäädännöstä vipuvoimaa palkka-avoimuuden edistämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessään hän esittää mm. tarkennusta palkkakartoitussäännöksiin ja parannusta työntekijän oikeuteen saada palkkatietoa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on nyt kutsumassa kokoon kolmikantaisen työryhmän puimaan lainsäädännöllisiä muutoksia.

Odotusarvoa laskee se, että Suomessa on ollut kolmikantainen samapalkkaohjelma jo vuodesta 2006 saakka, mutta naisten ja miesten palkkaero on supistunut kaikesta huomiosta huolimatta huomattavan hitaasti.

Vain tarkka palkkakartoitus ja palkkauksen läpinäkyvyys auttavat selvittämään, kohdellaanko naisia ja miehiä palkkauksessa tasa-arvoisesti.

Palkka-avoimuutta voidaan kehittää paitsi lainsäädäntöteitse myös työmarkkinaosapuolten toimin ja työpaikkakohtaisesti. Tämä edellyttää avointa henkeä ja keskustelua.

Palkkatilastoja pitäisi saada tarkastella sukupuolittain eriteltyinä. Tietosuoja ei lähtökohtaisesti estä vertailua. Tiedonsaantioikeus voisi olla laajempi palkkasyrjintää epäiltäessä.

Palkan määräytymisen perusteet pitää olla kaikkien tiedossa.

Esimerkiksi Islannissa yritykset on velvoitettu palkkatasoluokitteluun ja maksamaan samaa palkkaa samasta työstä.

Palkkasyrjintää on vaikea todistaa ilman riittäviä palkkatietoja. Varsinkin yksityisellä puolella palkkojen vertailu on tehty työlääksi.

STTK:n taannoin teettämän tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia suomalaisista olisi valmis poistamaan palkkasalaisuuden tasa-arvon edistämiseksi.

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä kuuluu perusoikeuksiin. Syrjintää ei voi millään mittarilla hyväksyä.

Menot