Pääkirjoitukset

Paluu perusasioihin presidentin toiveena

Euroopan unionin mutkikas tilanne nousi presidentti Sauli Niinistön puheen toiseksi pääaiheeksi Helsingin suurlähettiläspäivillä.

Niinistö kuvasi Brexitistä yllättyneen ja Turkin kanssa pakolaissopimuksesta vääntävän EU:n tilanteen olevan monin tavoin solmussa niin päätöksenteon kuin unionin perusasioidenkin osalta.

Totta tietysti on, ettei Euroopan unioni ole pystynyt tuottamaan jäsenmaiden kansalaisille sitä hyvää, mitä joskus kuviteltiin.

Ei tullut EU:sta maailman dynaamisinta tietotaloutta, eikä turvallinen ja vakaa elämänmeno – kuten presidentti asian ilmaisi – ole kaikissa jäsenmaissa arkipäivää.

Erityisesti Niinistö viittasi EU:n sisäisen turvallisuuden järkkymisen osalta terrorismiin ja Ranskan traagisiin tapahtumiin.

Päätöksenteossa ja päätöksien toimeenpanossa Euroopan unioni on ollut hidas ja jähmeä, ja ”huippukokousteluissa” päätetään usein vain siitä, että joskus tulevaisuudessa päätetään jotain. Tai sitten ei päätetä.

EU:n perusasioiden laittaminen kuntoon oli presidentin toiveena. Se on myös edellytys koko unionin olemassaolon oikeutukselle ja sille, ettei EU-kriittisyys laajene valtaviin mittasuhteisiin.

Tällä saattaisi puolestaan olla merkittäviä vaikutuksia Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan tulevaisuudessa.

Hieman pienemmälle mediahuomiolle jäivät presidentti Niinistön pohdinnat suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumisesta, eheydestä ja nuorten tilanteesta.

Vaikka presidentti muistutti muutamaankin kertaan siitä, että suomalainen yhteiskunta on yksi maailman vakaimmista, näki hän myös pilviä taivaanrannassa.

Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa vain hieman yli puolet nuorista tunsi kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kolme vuotta aiemmin luku oli 20 prosenttiyksikköä korkeampi. Trendi on siis väärä.

Lisäksi monilla suomalaisnuorilla on, erityisesti talous- ja työllisyystilanteesta johtuen, ymmärrettäviä hankaluuksia siirtyä paitsi koulutukseen myös koulutuksesta työelämään.

Presidentti Niinistön analyysi oli osuva: Tällainen kehitys ja toimintaympäristö ovat kasvualustaa tuleville ongelmille.