Pääkirjoitukset

Palveluverkko koskee kaikkia

Se haiskahtaa pölyltä ja byrokratialta, yhdyssana palveluverkkoselvitys nimittäin.

Se ei ole herättänyt suuria tunteita hämeenlinnalaisissa. Selvityksestä tiedotettiin kuluneella viikolla yleisötilaisuudessa, mutta se ei kiinnostanut kuin muutamaa.

Samaan aikaan oli mahdollisuus osallistua palveluverkkoa koskevaan chattiin kaupungin nettisivulla. Osallistujia oli nolla.

Palveluverkko on kuitenkin myös kiinnostanut tällä viikolla, kun siitä on keskusteltu ja päätetty konkretian tasolla. Tuuloksen ja Rengon kirjastoja koskevien päätösten ennakointi aktivoi paikallisesti kaupunkilaisia.

Kummastuttaa, miksi tällaisesta pienestä yksityiskohdasta piti päättää etukäteen, kun koko palveluverkko on selvitettävänä.

Kaupunginvaltuusto edellytti tilausbudjettia hyväksyessään yksimielisesti, että tuloksellisuusohjelman osana ”palveluverkko arvioidaan uudelleen taloudellisten realiteettien näkökulmasta”.

Varmasti yksimielisyyteen vaikutti se, että lause on riittävän epämääräinen. Jos olisi yksilöity, mitä kaikkea aiotaan selvittää tai mitkä kaikki kiinteät palvelut ovat vaakalaudalla, yksimielisyys olisi rakoillut.

Joka tapauksessa on hyvä, kun tällainen selvitys tehdään. Sen pohjatyö on ollut perusteellista ja on kenen tahansa kiinnostuneen nähtävissä kaupungin verkkosivuilla.

Avoimuuden on jatkuttava myös siinä vaiheessa, kun selvityksistä pitää vetää johtopäätöksiä. Se voi merkitä muutoksia tapoihin, joilla palveluita tarjotaan ja myös kaupunkilaisille niin rakkaaseen kiinteään palveluverkkoon.

Palveluita käytetään yhä enemmän sähköisesti. Nuoret ja monet iäkkäämmätkin edellyttävät, että ne löytyvät verkosta.

Moni ei halua lähteä jonottelemaan palvelutiskeille, jos ei ole pakko. Sähköiset palvelut on saatava toimimaan sujuvasti ja ihmisläheisesti.

On kuitenkin palveluita, joita nautitaan kiinteissä toimipisteissä kuten koulu sekä monet terveys- ja sosiaalipalvelut. Ainakin osa sosiaali- ja terveyspalveluista voisi olla myös liikkuvia. Niiden olisi mahdollista tulla asiakkaan luo.

Seiniä tärkeämpää on, että asiakas saa palvelun oikeaan aikaan

Koulujen yhteyteen taas on mahdollista tuoda monia muitakin palveluita, kuten Nummen suunnitteilla olevassa palvelukeskuksessa on ajatuksena.

Näitä näkökulmia laaja joukko virkamiehiä pohtii parhaillaan Hämeenlinnassa. Aivan lähiaikoina myös poliitikot pääsevät sanomaan sanansa.

Tavoitteena on, että kesäkuussa valtuusto päättäisi palveluverkosta, joka todennäköisesti ei ole samanlainen kuin nyt. Kun asiasta saadaan käytännön esityksiä, varmasti kaupunkilaisetkin kiinnostuvat.

Päättäjien on syytä tarkastella kokonaisuutta, ei lillukanvarsia. Uudistus voi olla hyvä, vaikka jotkut vastustavat sitä kuten uutta aina vastustetaan.

Tilaisuus houkuttelee populismiin. Toivottavasti kovin moni päättäjä ei lankea siihen.

Päivän lehti

27.11.2020

Fingerpori

comic