Pääkirjoitukset

Panostus työsuojeluun ei tarjoa pikavoittoja

Työtapaturmien määrä ei ole viime vuosina laskenut aivan toivotusti.
Työturvallisuus vaatii jatkuvaa panostusta ja säännöllistä koulutusta. Kuva: Jaakko Leinonen
Työturvallisuus vaatii jatkuvaa panostusta ja säännöllistä koulutusta. Kuva: Jaakko Leinonen

Palkansaajille tapahtui Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan viime vuonna noin 104 000 työpaikkatapaturmaa ja noin 24 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Tapaturmamäärät vaihtelevat vuodesta toiseen, kun myös työn määrä vaihtelee. Pitkän ajanjakson aikana on havaittavissa laskua, mutta viime vuosina kehitys on ollut hidasta.

Työpaikkatapaturmien määrä pysyi viime vuonna melkein ennallaan, mutta työmatkatapaturmien määrä kasvoi lähinnä liukkaiden kelien vuoksi edellisvuodesta seitsemän prosenttia.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus on viime vuodet ollut 29 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Eniten työpaikkatapaturmia sattuu rakentamisessa.

Riskien minimoinnissa on tärkeää tutkia myös läheltä piti -tilanteita. Vikaa löytyy sekä työympäristöstä että ihmisistä. Ihminenhän tekee virheitä ja ottaa laiskuuttaan tai ajattelemattomuuttaan myös riskejä.

Moni työpaikka Lounais-Hämeessäkin pyrkii aktiivisesti työtapaturmien vähentämiseen. Se vaatii jatkuvaa panostusta työturvallisuuteen ja siihen liittyvään koulutukseen.

Työturvallisuuden kehittäminen kysyy aikaa, vaikka pieniä parannuksia voi tehdä hetkessä. Liukuestematon laitto sujuu nopeasti, mutta enemmän aikaa kuluu asenteiden muokkaukseen ja turvallisten työtapojen omaksumiseen.

Yleisimmät vaaratilanteet liittyvät liukastumisiin, kompastumisiin, raskaiden esineiden siirtelyyn ja terävien esineiden käyttöön.

Työturvallisuuden vaaliminen on jokaisen asia, vaikkakin johto ja esimiehet ovat siinä avainroolissa. Turvallisuutta on johdettava kuten mitä tahansa muutakin asiaa.

Työtapaturmien vuosittaiset kustannukset ovat miljardiluokkaa – inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan.

Hyvä työturvallisuuskulttuuri vaikuttaa myös tuottavuuteen ja laatuun eikä lopulta käy kalliiksi. Voidaan puhua selvistä säästöistä.

Yhtään tapaturmaa ei pidä hyväksyä vain rutiininomaisena, asiaankuuluvana vastoinkäymisenä.

Menot