Pääkirjoitukset

Parjattu tiltu jää pian historiaan

Kuntien tehtävät muuttuvat radikaalisti vuonna 2019, jos maakunta- ja sote-uudistus toteutuvat nykyhallituksen suunnitelmien mukaisesti.

Monet kunnat, myös Hämeenlinna, ovat päättäneet varautua tulevaan muutokseen hieman etunojassa. Uusi organisaatio ajetaan sisään ensi kevään kuntavaalien jälkeen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kevään kuluessa valmisteltua esitystä parin viikon kuluttua.

Suuri muutos on tilaaja-tuottajamallista luopuminen. Se yksinkertaistaa kaupungin organisaatiota huomattavasti.

Jos esitys hyväksytään, uuden valtuuston koko supistuu hieman. Uusia lautakuntia on kolme. Niistä yksi lopettaa, kun sote siirtyy maakunnan toimialaksi 2019.

Uutta on myös toimialojen yli ulottuva ohjelmatyöskentely, joka tarjoaa valtuutetuille lisää vaikutusvaltaa. Se edellyttää kuitenkin heiltä paneutumista ja ahkeruutta.

Henkilöstöä ei irtisanota, mutta tehtävät saatavat vaihtua. Erityisen tuulista voi olla johtopaikoilla. Hieman epämääräisestä kahden, kaupunginhallituksen puheenjohtajan alaisen, kaupunginjohtajan systeemistä luovutaan.

Tulee selkeästi yksi kaupunginjohtaja, jonka alaisuudessa apulaiskaupunginjohtaja työskentelee.

Tilaajajohtajien tilalle tulevat toimialajohtajat. Heidät valitaan reilusta 30 johtajasta ja päälliköstä, joiden osaamisalueita on kesän mittaan kartoitettu.

Toivottavasti tavoitteena on löytää tehtäviin pätevimmät johtajat, eikä paikkoja jaeta esimerkiksi poliittisin perustein.

Johtajilta vaaditaan paljon, sillä heidän pitää pystyä verkostojohtamiseen äärimmäisen tiukassa taloustilanteessa, ehkä jopa supistuvassa taloudessa.

Tavallista kaupunkilaista tosin kiinnostanee eniten se, että palvelut toimivat ja asiat rullaavat. Kaupunkilainen haluaa myös vaikuttaa ainakin lähipalveluihinsa.

Suoraan kansalaisvaikuttamiseen ei ole Hämeenlinnassa tai muuallakaan keksitty oikein pätevää konstia. Niin alue- kuin vaikuttajaraaditkin ovat nuupahtaneet alkuinnostuksen jälkeen.

Ehkä tähänkin paras ja nopein löytyy lääke digitaalisista vaikutuskanavista. Aktiivisuutta varmaan lisäisi, jos kaupunkilaiset kokisivat, että osallistumalla myös pystyy vaikuttamaan.