Pääkirjoitukset

Pätevyys korostuu kuljetusalalla

Suomalaiset autonkuljettajat ovat istuneet kursseilla tiiviiseen tahtiin, koska kuka tahansa ei enää ensi syyskuun jälkeen kelpaa kuormurin tai linja-auton rattiin. Tavaraliikenteen kuljettajilta edellytetään tuolloin ammatillista pätevyyttä, jota ei yksin autokoulussa ja maanteillä opita. Pätevyys hankitaan vähintään viiden päivän mittaisilla kuljettajakursseilla. Henkilöliikennettä ammatikseen harjoittavat kuljettajat piti kouluttaa jo viime syksyyn mennessä.

Pakko ei suomalaiseen mieleen helpolla istu ja niinpä kurssipakkoakin vastustettiin alkuun ankarasti. Muutenkin kannattavuuskriisissä oleva kuljetusala ei halunnut maksettavakseen enää mitään lisää. Kuljettajien koulutus tietää lisäkustannuksia paitsi kurssimaksuina, myös menetettynä työaikana, kuljettajien ja heidän kurssiaikaisten sijaisten palkkoina.

Suomessa on satatuhatta ammattikuljettajaa tavara- ja henkilöliikenteessä. Alalle lasketaan tulevan vuosittain nelisentuhatta uutta kuljettajaa. Kun jokaiselta edellytetään kouluttautumista, kurssien kokonaissumma nousee huomattavan suureksi niin työnantajien kuin yrittäjien maksettavaksi. Potti on iso myös koulutuksen järjestäjille. Niille se on merkittävä tulonlähde, sillä kurssipäivän hinta on puolentoista sataa euroa jokaiselta kurssilaiselta.

Ammattipätevyys on työssä kuin työssä tavoiteltava ja arvokas ominaisuus, johon kannattaa panostaa. Autonkuljettajien kurssittamisella on parhaassa tapauksessa myös yleistä liikenneturvallisuutta edistävä vaikutus. Vakavia onnettomuuksia sattuu raskaalle kalustolle tai busseille vuotuiseen ajosuoritteeseen nähden kuitenkin suhteellisen vähän. Hyvä niin, koska onnettomuuksissa, joissa osapuolena on kuorma-autoja tai ajoneuvoyhdistelmiä, jälki on paljon tuhoisampaa kuin henkilöautojen törmäyksissä.

Kurssien sisältö on varsin vapaamuotoinen ja koulutuksen tarjoajan päätettävissä. Ainoastaan päivän mittainen ennakoivan ajon kurssi on kaikille pakollinen. Viisipäiväiseen pakettiin on nivottu muun muassa ensiapukoulutusta, lastien turvallisuutta, kuljettajan työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävää opetusta ja kustannustietoisuutta.

Kursseille osallistuneet eivät ole olleet täysin tyytyväisiä saamaansa antiin, jota he pitävät turhan teoreettisena ja jopa vieraana käytännön kuljetusammattilaisille. Koulutuksen järjestäjien kannattaa herkin korvin ja avoimella mielellä ottaa palaute vastaan. Kokemuksista, niin myönteisistä kuin kielteisistäkin on syytä ottaa oppia ja virittää kurssitarjonta kentän tarpeita ja toiveita vastaavaksi.

Kuljetusala on merkittävä lohko suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Kun tavara- ja henkilökuljetukset ovat osaavissa käsissä, hyödyt syntyvät useista osatekijöistä. Koheneva liikenneturvallisuus, kalliin kaluston oikea käyttö, polttoaineen säästö ja työssä jaksaminen ovat kaikki tärkeitä ja tavoittelemisen arvoisia asioita.