Pääkirjoitukset

Patrian irtisanomiset iskevät kovaa

Uutinen puolustusvälineitä valmistavan Patrian irtisanomisista ja lomautuksista ei tullut kovin suurena yllätyksenä, mutta se tuli erityisen pahaan aikaan. Talouden suhdanteet jatkavat alavireisinä, taantuma jatkuu Suomessa ja lohduton näköalattomuus leimaa koko yhteiskuntaa.

Patria irtisanoo Hämeenlinnan ja Tampereen tehtailta 110 työntekijää ja jo huhtikuussa alkaneiden ja nyt päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena seuraa niiden lisäksi laajoja lomautuksia. Hämeenlinnassa, jossa valmistetaan yhtiön panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot, lomautetaan toistaiseksi tai määräaikaisesti todennäköisesti 150 työntekijää. Tehdas ajetaan säästöliekille, kun sen työntekijöistä puolet on poissa, joko pysyvästi tai pakkolomilla.

Yhtiö on Hämeenlinnassa merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on nelisensataa ihmistä. Sen lisäksi yhtiön alihankkijoilla on satoja työntekijöitä, joista monia odottaa patrialaisten kohtalo. Lopputilin saaneille tilanne on tuskainen, sillä metallialalla avoimia työpaikkoja on kovin vähän. Lomautetuille jäi sentään pieni toivon kipinä. Jos kauppoja syntyy, ammattimiehille löytyy taas töitä.

Lomautuksilla ja irtisanomisilla on ikävät aluetaloudelliset seuraukset. Valtion ja kaupungin erotulot vähenevät välittömästi, työttömyysluvut synkistyvät entisestään, Patrian ja sen alihankkijoiden investoinnit jäävät toteuttamatta ja apea alavireisyys leimaa koko yhteisöä.

Sotilasajoneuvojen kaupat ovat huvenneet kovin vähäisiksi. Suomen ja Ruotsin maavoimien tilaukset ovat Hämeenlinnassa valmiina tuota pikaa eivätkä myyntiponnistelut ole tuottaneet toivottua tulosta, uusia kauppoja.

Muidenkin maiden armeijat, Patrian potentiaaliset asiakkaat, ovat kitsaita tilaajia, sillä puolustusmäärärahoja on leikattu lähes kaikista maista. Eivät edes sapeleiden kalistelu ja asevoimalla pullistelu Ukrainassa ole toistaiseksi kiihdyttänyt varustelua ainakaan konkreettisen kaupanteon asteelle.

Patria on viime vuodet ollut lahjusepäilyiden takia myrskyn silmässä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Maineriskin realisoitumisesta tuskin kuitenkaan on kysymys, kun kauppa ei ole käynyt entiseen malliin. Kansainvälisen puolustusvälinekaupan osapuolet, niin myyjät kuin ostajatkin, suhtautuvat lahjusskandaaleihin ammatillisen viileästi ja eri tavalla kuin niin sanottu yleinen mielipide. Sen verran kohut ovat kuitenkin tarttuneet myös Patriaan, ettei se niiden jälkeen voi väittää olevansa näissä asioissa yhtään kilpailijoitaan parempi.

Lomautukset ja irtisanomiset eivät missään oloissa saa merkitä vetäytymistä kansainvälisiltä puolustusvälineiden markkinoilta. Siellä on juuri nyt hiljaista, mutta tuskin kauppa on lopullisesti hyytynyt.

Nyt jos koskaan Patriassa on tehtävä töitä entistä lujemmin uusien tilauksien saamiseksi. Ammattitaito ja osaaminen eivät katoa muutaman kuukauden lomautuksiin, mutta vuosia kriisi ei voi jälkiä jättämättä kestää.

Mainos