fbpx
Pääkirjoitukset

Pohjavesien tilaa ei ole varaa päästää pohjalle

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on 299 luokiteltua pohjavesialuetta, joista riskialueiksi on nimetty peräti 43. Tieto lisää tuskaa.
Tienvarren pohjavesialueiden suurimpia uhkia ovat tiesuolaus ja kemikaalirekan säiliön repeäminen onnettomuudessa. Kuva: Tapio Tuomela
Tienvarren pohjavesialueiden suurimpia uhkia ovat tiesuolaus ja kemikaalirekan säiliön repeäminen onnettomuudessa. Kuva: Tapio Tuomela

Pohjavesien riskialueiden määrä ei näytä olevan vähenemään päin, sillä suojelutyön vastapainoksi tutkituilta uusilta alueilta löytyy riskejä. Suomen kaikista pohjavesialueista joka kymmenes on riskialue.

Riskialue tarkoittaa sitä, että alueen pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka voivat kohotessaan vaarantaa pohjaveden käytön ilman suojelutoimia.

Hämeen ely-keskus summaa pohjavesien tila-arvioissaan kaudelle 2022–2027, että ihmisen toiminta lisää selvästi uhkia pohjavedelle, oli kyse sitten liikenteestä, asutuksesta, yritystoiminnasta tai maataloudesta.

Mikä hankalinta, monet riskipohjavesialueet ovat aktiivisessa vedenhankintakäytössä. Jos talousveden laatu heikkenee, on alue pulassa.

Määrällisesti pohjavettä riittää, mutta laadussa on parannettavaa.

Huonossa tilassa olevia pohjavesialueilta on liikenteen vuoksi esimerkiksi Janakkalassa, jossa on tehty suojaustoimia.

Riskialueita on mm. kolmostien varrella Riihimäellä ja Hämeenlinnassa, 54-tien varrella Lopella ja kymppitien varrella Forssassa, jossa valtatie halkaisee elintärkeän pohjavesivarannon. Jo tiesuolaus lisää selvästi uhkia.

Riskinalaisilla tai huonossa tilassa olevilla pohjavesialueilla ei auta muu kuin jatkaa pohjavettä ennallistavia ja suojelevia toimenpiteitä hinnakkuudesta ja hitaista muutoksista huolimatta.

Kun tienvarren suojaus on kallista, valtiovallan pitää huolehtia Väyläviraston riittävästä hankerahoituksesta. Etusijalla ovat riskialttiimmat kohteet.

Uskaliain vaihtoehto on lykätä suunniteltuja toimenpiteitä. Hyvä tuuri ei jatku ikuisesti. Kun kemikaalirekka kerran valuttaa onnettomuudessa sisältönsä ojanpenkkaan, on ihmisten talousvesi etsittävä muualta.

Valtaosalle riskialueista on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Toimenpiteitä on syytä toteuttaa pikimmiten.

Maankäytön suunnittelussa on myös entistä paremmin huomioitava pohjavesialueet.

Toimenpiteitä vielä kalliimmaksi ja vaikeammaksi tulee likaantuneen pohjaveden puhdistaminen.

Menot