Pääkirjoitukset

Poliisi kuristuu jatkuviin leikkauksiin

Lähes jatkuvassa muutostilassa oleva poliisi menettää vastoin kaikkia lupauksia koko ajan voimavaroja kenttätyöstä. Viiden vuoden aikana poliisia ovat myllertäneet ankarat säästövaatimukset ja kolme organisaatiouudistusta.

Poliisijärjestöjen liitto esitti perjantaina huolensa siitä, että maan sisäinen turvallisuus on murenemassa jatkuviin leikkauksiin. Lähivuosina poliisi aikoo vähentää henkilöstöään noin 400:lla. Määrä on sangen huomattava, sillä Suomessa on runsas 7 000 poliisin virkaa.

Poliisihallinnosta vastaava sisäministeriö etsii hallituksen kevään kehysriihessä päättämiä säästöjä leikkaamalla poliisien määrää. Valtaosa vähennyksistä aiotaan toteuttaa niin, ettei eläkkeelle siirtyvien poliisien virkoja täytetä ja samoin menetellään määräaikaisissa viroissa. Kun aika täyttyy, uutta pätkätyöntekijää ei palkata ja poliisien työttömyysluvut rumenevat entisestään.

Tilanne kentällä alkaa olla siis täysin päinvastainen kuin poliisiasioista vastaava sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) on vuolaasti lupaillut. Kun poliisihallintoa tiivistettiin suuriin, maakunnallisiin poliisilaitoksiin, ministerin ja ministeriön selkeänä tavoitteena oli kohdentaa vapautuvista päällystöviroista kertyviä määrärahoja kentälle. Toisin on kuitenkin käynyt, esimiesasemansa menettäneille on järjestetty uudessa organisaatiossa muuta työtä, jossa he odottelevat eläkevuosiaan. Tuorein uudistus ei käytännössä ole vahvistanut poliisin kenttävoimaa lainkaan.

Jo nyt Suomessa on alueita, joille poliisipartion saatavuus on heikkoa. Myös kaupungeissa, joissa vielä on poliisiasema, miesvahvuudet on leikattu niin pieniksi, ettei harvoja partioita enää liikene läheskään kaikkiin tehtäviin. Esimerkiksi pienissä, aineellisiin vahinkoihin rajoittuvissa liikenneonnettomuuksissa asianosaiset ja heidän vakuutusyhtiönsä saavat selviytyä keskenään vailla virkavallan apua.

Kansalaiset ovat luottaneet poliisiin ja sen kykyyn taata turvallisuus kaikissa olosuhteissa koko maassa. Kun hälytysajat ovat poliisiasemien verkoston harvenemisen ja henkilöstövähennysten takia pidentyneet, luottamus alkaa hiljalleen horjua. Jos rikoksista jää entistä suurempi osa selvittämättä ja puuttumisen kynnys häiriötilanteissa nousee liian korkeaksi, poliisin maine kansalaisen parhaana ja luotettavimpana viranomaisena saa ilman muuta kolhun.

Jatkuvat leikkaukset ovat omiaan heikentämään myös kansalaisten tasa-arvoista asemaa rikosten tutkinnassa. Kuulustelut ja muut tutkimukset kestävät kohtuuttoman pitkään ja oikeuskäsittelyyn päätyvien rötösten tuomiot viipyvät aivan liikaa.

Jatkuvilla leikkauksilla, henkilöstövähennyksillä ja työtehtävien lisäämisellä on kielteisiä vaikutuksia myös poliisien työyhteisöön. Vaativassa työssä ei enää jakseta entiseen malliin, sairauspoissaolot lisääntyvät.

Ehkä pian ollaan siinä pisteessä, että leikkausten tie vailla mitään kielteisiä seurauksia on kuljettu loppuun.