Pääkirjoitukset

Poliitikkojen puheet eivät aukea kansalle

Poliitikkojen puheenparret ovat täynnä rakennemuutosta, työelämän uudistamista ja ties mitä. Kansa kaipaa konkretiaa.
Eduskunnan täysistunnossakin usein puheesta puuttuu konkretia. Kuva: Heikki Saukkomaa
Eduskunnan täysistunnossakin usein puheesta puuttuu konkretia. Kuva: Heikki Saukkomaa

On helppo sanoa, että työelämää pitää uudistaa ja jäykkyyksiä poistaa. Miksi ei sanota, että koeaikaa pitää kasvattaa vaikkapa vuoteen, irtisanomista on helpotettava, harjoittelijalle voitava maksaa nykyistä vähemmän, välitön lomautus viiden päivän jälkeen pitää saada pysyväksi.

Työelämän uudistamisella tarkoitetaan myös paikallisen sopimisen lisäämistä niin, että välillä voidaan tehdä kymmenen tunnin työpäiviä ilman ylityölisiä ja tasata työaika sitten seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana. Joustoissa enempi osa palkasta tulee suoritteen mukaan.

Rohkeimmat työnantajat olisivat valmiita romuttamaan myös sopimusten yleissitovuuden. Tilalle tulisi yleinen minimipalkka, kuten monissa muissa maissa.

Myös ansiosidonnaisen työttömyyskorvausta pitäisi rukata niin, että työtön hakee työtä nykyistä hanakammin.

Ongelma edellä mainittujen asioiden julkituomisessa on se, ettei kansa pidä tällaisista puheista. Niillä ei saa, vaan menettää ääniä. Pitää puhua niistä asioista, joista äänestäjät tykkäävät.

Ikävät asiat kätketään sitten sellaisten sanojen taakse kuin rakenneuudistus ja työelämän pelisääntöjen uudistaminen ja sote.

Suomi rämpii sellaisessa taloudellisessa suossa, että siitä nouseminen edellyttää toimia, joista ei kansa pidä ja työmarkkinajärjestöissä pudistellaan päätä.

Ainoa tie ulospääsyyn on se, että tunnistetaan kaikilla tahoilla oikea tilannekuva, kootaan asiantuntijat selvittämään keinoja ulospääsyyn, istutetaan poliittiset päättäjät ja työmarkkinaväki samaan pöytään tekemään tilannekuvan pohjalta päätöksiä.

Näissä pöydissä ei irtopisteitä ja poliittista suosiota kalastella, eikä voida ajaa vain omia etuja. On pakko lähteä Suomen edusta pitkällä aikavälillä.

Neuvottelijoiden pitää tulla ulos toimilla, jotka todella oikeasti uudistavat työmarkkinoita ja tehostavat julkisen sektorin toimintaa sekä karsivat sellaiset tuet, joita ei perhe tai yritys tarvitse.

Jos ei tällä vaalikaudella Suomi uudistu, niin elintason lasku ja kuihtuminen ovat edessä. Joka muuta puhuu, puhuu toiveista totuuden sijaan.

Päivän lehti

12.8.2020