Pääkirjoitukset

Raittius lisääntyy, tupakointi vähenee

Nuoret eivät suinkaan ole niin paheellisia kuin yksittäisistä uutisista voisi päätellä. Esimerkiksi tupakointi on vähentynyt merkittävästi nuorten keskuudessa. Kun kaksi vuosikymmentä sitten kaksi kolmesta 14-vuotiaasta oli kokeillut tupakkaa, on nyt kokeilijoita vain kolmasosa ikäryhmästä.

Tampereen yliopiston teettämän tutkimuksen mukaan nuorten tupakointi on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä niin poikien kuin tyttöjenkin keskuudessa.

Alkoholin kulutuksessakin on havaittavissa laskua, joskaan ei niin merkittävästi kuin tupakoinnissa. Erityispiirteenä nuorten juomisessa on se, että on yhä enemmän kokonaan raittiita. Vastaavasti sitten suurkuluttajien määrä kasvaa ja sen myötä ongelmakäyttö.

Tupakointiaan ovat vähentäneet erityisesti lukiolaiset, kun taas ammattikoululaisten keskuudessa tupruttelu on selvästi yleisempää. Alkoholin kulutuksessa ero on samansuuntainen, jos kohta erot ovat tupakointiin verraten vähäisempiä.

Mistä sitten nuorten raitistuminen johtuu? Valistuksesta, sanovat terveysviranomaiset ja poliitikot. Tupakoinnin väheneminen johtuu edellä mainittujen mielestä myös saatavuuden vaikeutumisesta ja mainonnan kieltämisestä.

Toki jokainen asianosainen haluaa ottaa myönteisen kehityksen omaan piikkiinsä.

Perustellusti omakehu voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. Paljon nuorten kohdalla on kyse arvoista ja asenteista, jotka muuttuvat mainonnasta ja valistuksesta huolimatta.

Esimerkkejä löytyy vaikka kuinka. Kyse on siitä, mihin kyseinen pahe kulloinkin liitetään.

Aikoinaan tupakointi oli miehisyyden merkki. Siihen liitettiin paljon miehisyyteen kuuluvia myyttejä. Naistupakoijan mielikuvaan kuuluivat rohkeus, ennakkoluulottomuus ja tasavertaisuus miehen rinnalla.

Nykyisin tupakointiin liitetään ihan erilaisia mielleyhtymiä. Tupakointi kuuluu vähän opiskelleille, työttömille tai menestymättömille. Tupakoijan status on paljon enemmän kielteinen kuin myönteinen.

Raittius- ja terveysvalistuksen vaikutuksia vastaan puhuu myös nuuskan käytön yleistyminen nuorten keskuudessa. Nuuskan käyttöön sisältyy terveysriskejä tupakoinnin tapaan ja riskit tiedostetaan, mutta silti yhä useamman nuoren huuli pullistelee nuuskasta.

Nuuskan käyttöä suosivat etenkin nuoret jääkiekkoilijat. Käyttöä ei suinkaan paheksuta, vaan se on enemmän se kova juttu, ihan kuin tupakka ennen.

Edellä kerrotut ilmiöt eivät näy vain Suomessa. Monissa länsimaissa ilmiö on hyvin samankaltainen. Senkin takia on vaikea uskoa, että valistus olisi se merkittävin vaikuttava tekijä nuorten tapojen muutokseen.

Päinvastaista kehitystä näkyy eteläisissä Euroopan maissa, kuten Espanjassa, jossa nuorten juopottelu on yleistynyt. Kun ennen lähinnä vain pojat tupakoivat ja joivat, on pahe levinnyt nyt yhä laajemmin myös tyttöjen keskuuteen.

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic