Pääkirjoitukset

Rakennusalan jousto löytyy aliurakoinnista

Rakennusala elää uutta nousua. Vanhat käsitykset saavat huutia, sillä rakennustyömailla kaikuu suomen kieli eikä harmaa talous jyllää.

Työmaiden kokonaisvahvuus oli viime vuoden lopulla lähes 50 prosenttia enemmän kuin Rakennusteollisuuden vuoden 2013 työmaakyselyssä. Isointa kasvu on ollut totutusti Uudellamaalla. Rakentaminen ja työvoimatarve ovat jopa aiempaa voimakkaammin keskittyneet Uudellemaalle, jonne rakentajia matkaa päivittäin myös Hämeestä.

Monen taantumavuoden jälkeen pääurakoitsijayritykset eivät ole rohjenneet tai kyenneet rekrytoimaan omaa työvoimaa tarvetta vastaavasti, vaan ne ovat turvautuneet aliurakoitsijoihin ja vuokratyövoimaan. Talonrakentamisessa oman työvoiman osuus on vain viidennes.

Aliurakoinnin määrä on kasvanut jo 1990-luvun lamasta asti. Pääurakoitsijoilta käy sutjakammin lakkauttaa tarvittaessa urakkasopimuksia kuin antaa potkuja. Aliurakoinnin yleistyminen vaatii entistä tarkempaa isojen työmaiden johtamista ja yhteisiä käytäntöjä etenkin työturvallisuuden ja laadun varmistamiseen.

Ulkomaisen työvoiman osuus on kolmen vuoden aikana pudonnut Rakennusteollisuus RT:n mukaan Uudellamaalla 33:sta 25,5 prosenttiin ja muualla Suomessa 10:stä 5 prosenttiin. Osa ulkomaalaisista on kotiutunut Suomeen ja saanut maan kansalaisuuden.

Pakollinen veronumero ja ilmoitusmenettely ovat osaltaan hillinneet ulkomaalaisten keikkatyöläisten virtaa Suomeen ja pitäneet viranomaiset selvillä siitä, ketkä rakennustyömailla työskentelevät. Rakennusalan veronumerorekisteriin merkityistä 96 prosenttia maksaa veronsa Suomeen. Pimeän työn tekeminen on viimein vähentynyt.

Työttömyys on Hämeen ely-keskuksen alueella hellittänyt vuoden aikana juuri rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden parissa, mutta he ovat olleet myös se suurin työttömien ryhmä.

Työvoimapula ei vielä uhkaa, sillä rakentamisen määrä kasvaa ennusteiden mukaan tänä vuonna maltilliset 1,5–2 prosenttia.

Parasta on, että suomalaisella rakentajalla riittää taas kysyntää. Rakennusalalla syntyneistä työpaikoista entistä useampi on mennyt suomalaisille. Työpaikan saaneissa on työttömänä olleita, oppilaitoksista valmistuneita ja alan vaihtajia.

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic