Pääkirjoitukset

Sairaaloiden yhteistyöstä haussa tepsivät lääkkeet

Kierrokset nousevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa korkealle. Ylikierroksille ne singahtivat, kun eduskunta esti hallituspuolueiden voimin sairaaloiden päivystysasetuksen palauttamisen perustuslakivaliokuntaan. Terveydenhuoltolaki etenee siis yhä raiteilla, vaikka vaihteita kolisteleekin.

Parlamentaarinen valmistelu on pelkistynyt kipunoivaan hallitus vs. oppositio -asetelmaan, josta ei puhetta puutu. Oppositio suomii hallitusta uudistuksen runnomisesta väkisin läpi laki ja asetus kerrallaan. RKP julisti Vaasan keskussairaalan pudottamisen tusinan laajan päivystyksen sairaalan joukosta törkeäksi ennakkotapaukseksi, joka polkee maahan kansalaisten kielelliset perusoikeudet. Tuskinpa sentään. Käypä ratkaisu voi löytyä työnjaosta Seinäjoen keskussairaalan kanssa.

Julkisessa keskustelussa spekulointi käy kovin sakeana, kun moni asia on vielä valmistelussa. Monimutkaisessa kokonaisuudessa mutkia on vedetty suoriksi siellä täällä.

Päivystysuudistus määrittää erikoissairaanhoidon toimipisteiden oikeudet järjestää päivystyksiä, mutta sairaaloiden työnjaosta säädetään myöhemmin järjestämislaissa ja keskittämisasetuksessa. Eduskunta saa ne eteensä alkuvuodesta.

Kanta-Hämeen keskussairaala näyttää voivan jatkaa nykyisen kaltaisessa laajuudessa ympärivuorokautista päivystystä, vaikka se ei saakaan ns. laajan päivystyksen keskussairaan statusta. Palveluvalikosta on mahdollista sopia Tampereen yliopistosairaalan eritysvastuualueen sisällä. Asiakkaille tärkeintä onkin palveluiden jatkuminen ja kehittyminen, eivät nimikkeet.

Ankarimmillaan muutos tietää erikoissairaanhoidon yöpäivystyksen ja siten myös leikkaustoiminnan alasajoa aluesairaaloissa kuten Forssan sairaalassa vuoden 2018 alussa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä selvittää yöpäivystyksen ja leikkaustoiminnan mahdollistavia vaihtoehtoja sekä yhteisyritysmallissaan että Oma Hämeen kanssa. Oma Häme tarjoaa maakunnallista mallia yhteistyöelementteineen.

Viisasten kiveä ei ole tässä tilanteessa kenelläkään. Yleensä sillanrakennus on kuitenkin tuottanut kestävämmän tien kuin siltojen polttaminen.

Maakunnallinen Oma Häme aloitti mallinsa suunnittelun etupellossa, mutta vielä riittää työstettävää.

Päivän lehti

23.9.2020

Fingerpori

comic