Pääkirjoitukset

Sakkojärjestelmää ja veroja ei pidä yhdistää

Kroonisessa rahapulassa painiva valtiovalta haluaa jälleen korottaa rike- ja päiväsakkoja. Edellisen kerran korotuksia tehtiin viime vuoden syyskuussa.

Hallituksen valmistelemassa esityksessä minimipäiväsakko nousisi puolitoistakertaiseksi. Laskelmien mukaan päiväsakko keskimäärin kaksinkertaistuisi.

Rikesakon maksimimäärä nousisi puolestaan 200 eurosta 285 euroon, ja tähänkin summaan halutaan jättää mittava korotusvara.

Hallituspuolueissakin myönnetään avoimesti, ettei korotusten perusteena ole ensisijaisesti liikenneturvallisuuden parantaminen, vaan valtion tyhjän rahakirstun täyttäminen.

Mikäli suomalaiset käyttäytyvät liikenteessä kuten ennen, valtio nettoaa reilut 60 miljoonaa aikaisempaa enemmän.

Valtiontaloudelliset syyt sopivat huonosti rangaistuksien korottamisperusteiksi.

Muun muassa poliisi on pitänyt fiskaalista perustetta ongelmallisena. Poliisihallituksen mukaan rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä ei ole oikea väline valtiontalouden elvyttämiseksi. Tällainen järjestelmä olisi lausunnon mukaan kestämätön.

Verotus ja sakkojärjestelmä tulisikin pitää toisistaan erillään.

Poliisihallituksen mukaan poliisikunnassakin esityksen mukaista sakkojen – jotka valtaosaltaan ovat ylinopeudesta johtuvia – korotusta vastustetaan varsin laajasti.

Vasta-argumentti on tietysti se, että tällaista piiloverotuksenomaista järjestelmää on helppo välttää. Tarvitsee vain ajaa enintään suurinta sallittua nopeutta eli noudattaa liikennesääntöjä.

Tämä taas johtaisi tietysti siihen, että valtion kassaan kilisisi sakkotuloja entistä vähemmän, jolloin korotuspaineet muualla olisivat suuremmat. Kun sakkoja viime vuoden puolella korotettiin, ylinopeuksien määrä laski.

Se, paraniko liikenneturvallisuus, selvinnee jatkoanalyyseissä.

Autoliitto on muistuttanut aiheellisesti, että esimerkiksi väkivaltarikoksista annettavat sakkorangaistukset ovat jo nyt usein huomattavasti liikennerikkomuksista jaettuja pienempiä.

Asetelma koettelee kansalaisten oikeustajua. Pieni ylinopeus kuivalla moottoritiellä valoisaan aikaan tuskin vertautuu suomalaisen autoilijan mielessä suuremmaksi rikokseksi kuin pahoinpitely.