Pääkirjoitukset

Seurakunnat samassa veneessä

Seurakuntien talous on tiukentunut samaan tapaan kuin kuntien. Vielä lokakuussa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous näytti kohtalaisen valoisalta. Huono yleinen taloustilanne on vähentänyt verotuloja kuitenkin ennakoitua enemmän.

Jos valtio saa aikaisempaa vähemmän yhteisöveroja, seurakunnille liikenee vähemmän korvausta yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisesta

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilikausi jäi lähes miljoona euroa alijäämäiseksi, kun vuonna 2011 alijäämää kertyi vain runsaat 20 000 euroa. Hyvän tai kohtalaisen vuoden jälkeen tuli ainakin yksi laiha.

Kysymys ei ole varsinaisesta talouskriisistä. Yhtymän sisällä on edelleen hyvät mahdollisuudet saavuttaa säästöjä, kun kaikki seurakunnat ovat samassa veneessä.

Alijäämäinen tulos ei ole poikkeus. Esimerkiksi vuonna 2010 tilikauden tulos oli negatiivinen jopa 61 prosentissa seurakunnista. Nykyinen taloustilanne on synkkä vielä useammassa seurakunnassa.

Hämeenlinnassa asiat ovat edelleen keskimääräistä paremmin. Alijäämät pystytään kattamaan edellisvuosien ylijäämillä. Seurakunta ei monien pienempien tapaan ole velkaantunut, eikä kassakriisikään uhkaa. Seurakuntayhtymällä oli tilinpäätöshetkellä arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä yli 7,6 miljoonaa euroa.

Yksi keino talouden tasapainottamiseen on veroprosentin nosto. Sen ei pitäisi olla kovin ison kipukynnyksen takana. Nykyinen 1,15 kuuluu lähestulkoon maan alhaisimpiin ja on alempi kuin Hattulassa (1,25) ja Janakkalassa (1,35). Kirkollisveroprosentti on veroprosenteista sittenkin siedettävin, eikä moni edes muista sen tarkkaa suuruutta.

Taloudenpidossa ollaan siirtymässä seurakuntayhtymiäkin laajempiin kokonaisuuksiin. Taloushallintoyksiköksi on esitetty hiippakuntaa. Kirkolliskokouksen päätöksiä odotetaan asiassa toukokuussa.

Kirkolliset hallintorajat voidaan hyvin piirtää uusiksi, mutta vallan keskittäminen pitää olla hallittua, eikä seurakuntien varsinainen toiminta saa etääntyä juuriltaan.

Evankelisluterilaisen kirkon suurin ongelma on kirkosta eroaminen.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt vuosien 2009–2012 aikana yli tuhannella jäsenellä, mikä ei ole valtakunnallisesti iso luku.

Vuosina 2008–2011 kirkkoa vastaan äänesti jaloillaan 225 000 suomalaista, eli lähes 100 000 enemmän kuin edellisellä nelivuotiskaudella. Eroajat ovat ilmoittaneet tärkeimmäksi syyksi sen, ettei kirkolla ole heille mitään merkitystä.

Tarkempi tutustuminen seurakuntien toimintaan nostaisi eroamiskynnyksen korkeammaksi.

Hämeenlinna-Vanajassa, siihen vuoden 2011 alussa liittyneessä Rengossa ja muissakin yhtymän seurakunnissa, Hauholla, Kalvolassa, Lammilla ja Tuuloksessa on erittäin monipuolista ja elämänmenossa lujasti kiinni olevaa toimintaa.

Päivän lehti

21.9.2020

Fingerpori

comic