Pääkirjoitukset

Sianlihan vienti Kiinaan alkamassa

Suomalaiset lihatalot HK Scan ja Atria saivat perjantaina hyviä uutisia Kiinasta. Ne ovat pitkään havitelleet sianlihan vientiä mittaville Kiinan markkinoille. Monet kontaktit sinne osoittavat, millaisesta maratonista elintarvikkeiden vientimarkkinoilla on kyse ja nyt lupa on lopulta heltiämässä.

Forssaan sian teurastuksen ja leikkaamon keskittänyt HK Scan on vakuutellut kiinalaisille suomalaistuotteiden erinomaisuutta jo kymmenkunta vuotta.

Suomalaisen lihan vienti Kiinaan on pitkän tien ja monen vaikean mutkan takana. Elintarvikkeet eivät ole mitä tahansa vientituotteita, vaan niihin liittyy paljon yksityiskohtia tiukoista laatuvaatimuksista alkaen.

Kiina valtavine markkinoineen on yksi vaikeimmista alueista, sillä monet elintarvikeskandaalit ovat ravistelleet maata ja sen viranomaiset ovat varpaillaan. Rajan ylittäviä elintarvikepommeja varotaan kuin ruttoa.

Laajojen markkinoidensa takia kiinalaiset tunnistavat myös arvonsa. Viennin avautuminen on kuin lottopotti viejäyritykselle. Kaukoidässä on edelleen ostajan markkinat. Mitä kauempana vientimarkkinat ovat, sitä vaikeampaa niille on saada kaiken kattavia vientilupia.

HK Scan ja Atria kelpaavat Kiinan kauppakumppaneiksi ja maan tunnetusti tunnolliset viranomaiset ovat tarkastaneet laitokset jo moneen kertaan.

Nyt he ovat vakuuttuneita suomalaisesta osaamisesta ja elintarvikkeiden hyvästä laadusta. Sekään ei välttämättä riitä, sillä moni muukin asia vaikuttaa kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla.

Kaukoidässä ollaan harvinaisen hyvin selvillä siitä, että eurooppalaiset tuottajat ovat Venäjä-pakotteiden takia uudessa ja hankalassa tilanteessa. Pakotteet pysäyttivät elintarvikeviennin Venäjälle miltei tyystin. Vaihtoehtoiset vientikanavat ovat välttämättömiä vaikeassa tilanteessa. Elintarvikkeille on löydyttävä uusia markkinoita.

Jos uusia ostajia ei olisi löytynyt, se tietäisi lisää vaikeuksia jo valmiiksi kannattavuusongelmissa painivalle sianlihantuotannolle. Toiveet kääntyivät ymmärrettävästi Kaukoitään, jossa on tuontielintarvikkeiden markkinat kasvavat edelleen elintason noustessa.

Kiina-kauppa merkitsee paljon Forssalle, jossa on HK Scanin merkittävin Suomessa sijaitseva tuotantolaitos. Kauan kaivattu vientilupa tuo töitä ja vahvistaa Forssan yksikön tulevaisuutta. Se on merkittävä avaus Etelä- ja Lounais-Suomeen keskittyneelle sikataloudelle.

Vientimarkkinat ovat pääosin suurten elintarvikeyritysten hallinnassa. Vientikauppa vaatii sitkeyttä ja osaamista. Markkinat on tunnettava, ja vientikanavat on haettava valmiiksi. Vasta sen jälkeen päästään kunnolla alkuun neuvotteluissa.

Suomalaiset ovat vahvoilla osaamisensa ja tuotteiden laadun ansiosta, mutta sianlihaa on Euroopassa paljon ja se on halpaa. Hinnalla on aina vaikutuksensa, mutta sopimuksiin vaikuttavat monet muutkin tekijät, myös harjoitettava politiikka.

Ostajan on oltava vakuuttunut monella osa-alueella, ja työ kestää vuosia, ennen kuin pitkään valmisteltu vientikauppa voi käynnistyä.