Pääkirjoitukset

Siirtohinnoista sikiää sähäkkää sättimistä

Suuresti kasvaneet siirtohinnat ovat johtaneet kuluttajien kipinöivään kritiikkiin sähköyhtiöille. Hinnannousulle ei vielä näy loppua.
Sähkönsiirtoon on haettu toimitusvarmuutta maakaapeloinnilla, mikä on näkynyt sähkölaskussa.

Kuluttajia kuumottaa, kun monilla sähkön siirron osuus on sähkölaskussa selvästi suurempi kuin itse sähköenergian hinta.

Sähkön siirtohintojen korotuksia selittää valtiovallan sähköyhtiöille asettama vaatimus parantaa siirtoverkkojen toimitusvarmuutta vuoden 2028 loppuun mennessä. Kaunis tavoite on tarkoittanut ilmajohtojen korvaamista kalliisti maakaapeleilla.

Selitystä voi hakea myös kauempaa valtiovallan päätöksestä myydä sähköverkkonsa, jolloin hintakontrolli karkasi omista käsistä.

Verkkoinvestointien vuoksi siirtohintojen nousulle ei näy lähivuosina loppua, vaikka tahtia on hillitty korotuskatolla.

Kuluttajista tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että sähkön siirtomaksuissa on suuria eroja verkkoyhtiöiden kesken. Isoimmat hintapaineet ovat haja-asutusalueella.

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen ja ikääntyneen verkon uusimiseen vaaditaan vielä muutama miljardi euroa, jonka maksajana ovat sähkön kuluttajat.

Professori Jarmo Partanen esittää sähkönjakelun selvityksessään perustellusti siirtomaksumäärän keräämistä alituottojen osalta pidemmällä aikavälillä, mikä tarkoittaisi loivempaa hinnannousua.

Selvittäjä myös parantaisi osaltaan sähköasiakkaiden siirtomaksualennuksia ja korvauksia sähkön jakelun keskeytyessä.

Toimitusvarmuutta voisi hänen mukaansa edistää harvaan asutulla alueella myös maakaapelointia huokeammin kuten älyverkkoratkaisuin ja paikallisen sähköntuotannon avulla. Nämä mahdollisuudet on järkevää tutkia.

Suositus kuituverkkojen ja sähkökaapeliverkkojen rakentamisesta yhteistoiminnasta on paikallaan, mutta usein yhtiöillä on hankkeiden suhteen kovin erilaiset aikataulut.

Yhteiskunta on kieltämättä entistä enemmän riippuvainen sähköstä eikä siedä enää pitkiä katkoja.

Selvää on myös se, että kuluttajalla on sähkönsiirtomonopolissa vain maksajan rooli.

Korotuspaineissa kuluttajat vaativat oikeutetusti, ettei kaikkea sysätä kerralla heidän piikkiinsä.

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic