Pääkirjoitukset

Siirtohintojen kasvutahti korpeaa Suomen saloilla

Kuluttajien sähkölasku jatkoi viime vuonna vain kallistumistaan. Erityisesti kuluttajia korpeaa sähkön siirtohintojen kasvu haja-asutusalueella.
Kaikkia sähköjohtoja ei ole syytä kaivaa maahan. Kuva: Seppo Pessinen
Kaikkia sähköjohtoja ei ole syytä kaivaa maahan. Kuva: Seppo Pessinen

Kotitaloudet maksoivat Energiaviraston mukaan viime marraskuussa sähköenergiasta ja sähkönsiirrosta kaikkiaan 4,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Sähkölämmittäjillä lasku nousi 3 prosenttia.

Sähkön tukkumarkkinahintojen selvä lasku heijastui lähinnä vain uusien sähkösopimusten tarjouksiin. Vuosittain reilu kymmenesosa kuluttajista vaihtaa sähkönmyyjäänsä.

Kuluttajia kiukuttaa etenkin sähkön siirtohintojen nousutahti. Siirtoa ei edes voi kilpailuttaa.

Verkkoyhtiöistä lähes joka kolmas nosti viime vuonna siirtohintaansa. Korotukset olivat 3–15 prosenttia.

Yhtiöt perustelevat sähkönsiirron kallistumista valtiovallan vaatimalla sähköverkon toimitusvarmuuden eli säänkestävyyden parantamisella, jolle on asetettu aikaa vuoden 2028 loppuun. Käytännössä metsätaipaleiden ilmajohtoja korvataan kalliisti maakaapeleilla.

Verkkoinvestoinnit lisäävät ikävästi siirtohintojen alue-eroja. Siirtohinnat ovat kasvaneet viime vuosina eniten Etelä-Suomessa Uudenmaan ulkopuolella ja Itä-Suomessa.

Hallitus on luvannut toimia sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi ja kaavaillut perustellusti vaihtoehtoisia tapoja varmistaa sähkön toimitusvarmuus maaseudulla.

Sähkömarkkinalakiin on valmistumassa esitys siirtoyhtiöiden alituottojen tasausjakson pidennyksestä. Tavoitteisiin kuuluu laskea nykyistä sähkönsiirtomaksujen 15 prosentin korotuskattoa. Toimien tehosta ei ole takeita.

Keskusta on aprikoinut sähköveroon alueellista porrastusta, joka tasaisi haja-asutusalueella sähkökustannusten nousua veronkevennyksellä. Vaikeasti toteutettava aie ei ole ottanut tuulta alleen.

Kiinteistöjen sähköhuollon perusmaksuja voisi tarkastella myös käytön mukaan, ettei sähkölaskusta leijonanosa olisi sähkön siirtoa.

Yhtiöt saavat joka tapauksessa laskuttaa paitsi investoinneistaan koituvat kustannukset myös kohtuullisen tuoton. Painotus pitää olla sanalla kohtuullinen.

Siirtohinnoittelu ei saa olla verkkoyhtiölle vain taattu rahasampo, joka takoo hyvää tulosta kuluttajien kustannuksella.

Päivän lehti

26.9.2020

Fingerpori

comic