Pääkirjoitukset

Sijoitussäästötili on tervetullut lisä

Osakesäästötilille tulossa sama verokohtelu kuin sijoitusrahastoilla on.
Hallitus haluaa kohdella suoria osakesijoituksia veroneutraalisti suhteessa rahastoihin. Kaikille tämä ei käy.

Hallitus haluaa lisätä piensijoittamista verohuojennetun sijoitustilin avulla. Sijoitussäästötileille talletettaville varoille määrättiin 50 000 euron katto, joten kysymyksessä on nimenomaan tavallisen osakesäästäjän väline.

Tällä hetkellä noin viidesosa suomalaisista omistaa suoraan pörssiosakkeita. Sijoitussäästötilin uskotaan kasvattavan kiinnostusta.

Sijoitussäästötilit herättävät jostain syystä poliittisia intohimoja. Aivan turhaan. Osakesäästötilille tulee vain sama verokohtelu kuin sijoitusrahastoilla jo on. Pitäisikö kalliiden tuotteiden myyntiä suojella vuosikymmenestä toiseen vai osaavatko suomalaiset jo valita osakesuosikkinsa itse?

Piensijoittajan kannalta olennaista on, että kuten rahastoissa, osingot voi sijoittaa uudelleen sijoitustilin sisällä ilman, että niistä menee välissä veroa.

Kun osingot menevät tilin sisälle, osakesijoittaja pääsee pitkällä aikajänteellä hyötymään aiempaa paremmin korkoa korolle -ilmiöstä.

Kyseinen ilmiö taas on niitä varmimpia vaurastumisen takeita – mikäli sijoittamisessa varmuudesta voidaan edes puhua.

Poliittinen riski sijoitustileihin kuitenkin liittyy. Mikä on pääomavero silloin, kun varoja nostetaan? Lisäksi osakesäästötilillä osingot ovat täysimääräisesti pääomatuloveron alaisia, kun tällä hetkellä ne ovat 85-prosenttisesti veronalaisia.

Kuten arvata saattoi, kaikille ei kansankapitalismin edistäminen oikein tunnu sopivan. Tai ehkä se sopisi, jos uudistus tuottaisi heti valtiolle enemmän verotuloja.

Esimerkiksi SAK on jo aiemmin ehdottanut varallisuuden verottamista nykyistä enemmän. SAK:n pääekonomistin mielestä hallituksen päätös sijoitussäästötileistä onkin askel väärään suuntaan. Myös SDP:n riveistä on kuulunut mutinaa, vaikka puoluejohto näyttänee vihreää valoa. Selvää ei vielä ole, että sijoitustili-idea hyväksyttäisiin muutoksitta eduskunnassa.

Kritiikkiä on kuulunut myös siitä, että osakesäästötilille siirrettäville varoille on tulossa kokonaiskatto. Rajaa pidetään keinotekoisena ja liian alhaisena. Kaikesta huolimatta askel kohti kotimaista kansankapitalismia on tervetullut ja iso.