Pääkirjoitukset

Sipilän prosessikaaviossa uudistuksilla oli jo kiire

Tuttua ja turvallista määrätietoisen prosessikaavion ja hallitusohjelman seuraamista, mikä on tuntunut välillä pahalta ja sisuskaluissa saakka.

Näin voisi tiivistää pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ajatukset hallituksensa ensimmäisestä vuodesta. Sipilä luonnehti hallitustaivalta omilleen keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Jyväskylässä.

Puheessaan Sipilä toi moneen otteeseen esiin niitä olosuhteita, joissa Suomi oli vuosi sitten.

Pääministeri muistutti, että sote jäi tekemättä, kuntien tehtäviä ei karsittu, valtion omistusta lahdattiin miljardeilla euroilla, infra rapautui, toisen asteen koulutuksen reformi jäi tekemättä, tuli 100 000 uutta työtöntä, normit jäivät purkamatta, digitalisaatio ei edennyt, luottoluokitus laski ja velkarajat paukkuivat.

Tekemättömien töiden lista oli kieltämättä pitkä.

Kolmen puolueen hallitus on vuoden aikana tehnyt useaa uudistusta samanaikaisesti. Pääministeri Sipilä on eri yhteyksissä todennut, että tarvittavat säästöpäätökset ja isojen reformien päälinjaukset on nyt tehty.

Tästä voi olla aivan perustellusti toistakin mieltä. Muun muassa ministeri Raimo Sailas on todennut (HS 26.4), että on vaikea uskoa leikkauspäätösten jäävän tällä hallituskaudella tähän.

Muutama kohta Sipilän puheessa on herättänyt julkista hämmennystä.

Ensinnäkin Sipilän suunnitelma sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien uusimisesta kireällä aikataululla vaikuttaa asiantuntijoiden mukaan epärealistiselta (HäSa 26.4).

Tunnettua on, ettei ainakaan asiakas- ja potilastietojärjestelmiä rakenneta hetkessä.

Sipilän mukaan Suomessa pitää jäädyttää nykyjärjestelmien kehittäminen ja rakentaa seuraavan 2,5 vuoden aikana kansallisen palveluväylän ja yhteisen potilastietojärjestelmän päälle kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri.

Tähän voitaisiin sitten liittää uusia, erilaisia palveluja sovitun rajapinnan kautta.

Toinen pienimuotoinen ihmetys nousi pääministerin hajauttamislausunnoista. Keskittämisen sijaan Sipilä lähtisi hakemaan Suomelle kilpailuetua hajauttamisesta.

Väestön ja työpaikkojen keskittyminen kaupunkeihin on kuitenkin jo tapahtunut tosiasia. Ehkä Sipilä puhuikin enemmän keskustalaisille kuin tutkijoille.

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic