Pääkirjoitukset

Sisäilmaongelmat eivät lopu Suomen kouluista

Sisäilmaongelmia on ilmennyt viime vuosina enemmän kuin vanhoja on ehditty korjata. Kymmenet koulut ovat Suomessa käynnistyneet väistötiloissa, kun vanhat tilat ovat osoittautuneet epäterveellisiksi.

Väistötilat ovat käyneet tutuiksi myös Hämeenlinnan kouluissa ja päiväkodeissa. Huonoimpia rakennuksia on purettu tai asetettu pysyvään käyttökieltoon.

Väistötiloihin joutuminen aiheuttaa pulmia sekä ylimääräisiä järjestelyjä ja kustannuksia. Nykyiset parakkikoulut ovat kuitenkin mainettaan parempia. Ne ovat kelpo tapa saada nopeasti toimivat tilat. Työmaakoppirakennelmien sijaan voidaan puhua tilaelementtirakennuksista.

Aina väistötiloja parempi on pitää kiinteistöt kunnossa. Jopa 800 000 suomalaisen on arvioitu opiskelevan tai työskentelevän julkisissa rakennuksissa, joissa on alkava tai edennyt homeongelma. Jos koulussa havaitaan terveyttä uhkaava seikka, on nykypäivää hoitaa se laajalla yhteistyöllä.

Sisäilmaongelmiin on syytä suhtautua vakavasti. Kuntaliiton selvityksessä 86 prosentilla vastanneista kunnista oli vähäistä merkittävämpi sisäilmaongelma alle neljäsosassa rakennuskannastaan. Enemmistö vastaajista arvioi, että sisäilmaongelmat ovat viiden viime vuoden aikana lisääntyneet.

Sisäilmasairauksilla on tarpeetonta lietsoa hysteriaa, sillä yleisimmät sisäilmasta aiheutuvat haitat ovat onneksi ohimeneviä. Riski sairastua astmaan kasvaa. Yksittäisillä ihmisillä oireilu voi kuitenkin kroonistua niin, että se haittaa normaalia elämää.

Reilu kolmannes kunnista on onnistunut vähentämään sisäilmaongelmia korjaamalla kiinteistöt ajallaan ja ennakoiden sekä reagoimalla ongelmailmoituksiin nopeasti. Erityistä huomiota vaativat kiinteistöjen korjaukset ja kunnossapito. Remonteissa on syytä olla pätevät suunnitelmat, sillä monesti puolivillaiset korjaukset aiheuttavat täystuhon.

Kiinteistöjen hyvä kunnossapito maksaa itsensä takaisin aikanaan pienempinä poissaolo- ja terveydenhuoltokustannuksina.

Yhteisenä intressinä kosteus- ja homevaurio-ongelman hallinnassa pitäisi olla tehokas ennaltaehkäisy ja vaurioiden nopea korjaaminen.

Kuntien rakennusvalvonnalla on rakentajien ohella suuri vastuu. Huomiota on jatkossa kiinnitettävä myös rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan.

Päivän lehti

4.4.2020