Pääkirjoitukset

Sote-uudistus ei vielä ole maalissa

Hämeenlinnalainen kansanedustaja ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) sanoi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta sen, mitä moni poliitikko ja virkamies ovat jo tovin tykönään miettineet. Viime perjantain Etelä-Suomen Sanomissa Koskinen pohtii, että sote-uudistus voitaisiin jakaa osiin ja siirtää myöhemmäksi, huhtikuun vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ja uuden eduskunnan toteutettavaksi.

Jos näin todella kävisi, se olisi alkuun kuuden ja myöhemmin neljän puolueen hallitukselle poliittinen takaisku, joka vetäisi vertoja maton alle viime vuonna lakaistulle kunta-uudistukselle. Molemmat olivat hallituksen kärkihankkeita, kunnianhimoisia, mutta työläitä toteuttaa.

Sote-uudistuksen suurista linjoista löytyi viime keväänä sopu hallituspuolueiden ja opposition välille. Hallitus tarvitsi ja sai myös oppositiojohtajien Timo Soinin (ps.) ja Juha Sipilän (kesk.) allekirjoitukset sopimukseen, joka toi lisäleveyttä sen hartioihin niin, että valmistelua kyettiin jatkamaan.

Vaikka aikaa on ollut koko vaalikausi, se uhkaa silti loppua kesken, sillä nykyinen eduskunta lopettaa työnsä maaliskuun puolivälissä. Mikäli uudistuksen valiokuntakäsittelyssä tulee mutkia matkaan eli muutosesityksiä, valmistelutyöllä on todella kiire, jos edelleen on tavoitteena hyväksyä uudistus vielä kuluvalla vaalikaudella.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana Koskinen on aiemminkin tuonut esiin sote-esityksen perustuslailliset ongelmat. Niitä ovat palvelujen rahoitus sekä kansanvallan kaventuminen, kunnallisen itsehallinnon keveneminen tulevassa päätöksenteossa.

Valtiovarainministeriön laskelmat osoittavat, että yli puolelle Suomen kunnista uudistus toisi tuntuvia paineita kunnallisveron korotukseen. Kansalaisten tasavertaisuus kärsii, jos vaihtelu veroprosenttien välillä karkaa monen prosenttiyksikön suuruiseksi.

Yksittäisen kunnan ja kuntalaisen ääni katoasi matkan varrelle, kun jokainen kunta joutuisi maksamaan osansa, mutta vain osa niistä saisi olla täysivaltaisena päätöksentekijänä niissä pöydissä, joissa rahaa käytetään.

Koskinen ei sulje pois mahdollisuutta, että mittava uudistus pilkotaan osiin, joista hyväksytään ne, joista ei ole kiistaa eikä perustuslaista löydy esteitä niiden toteuttamiselle.

Toimikauttaan päättelevän hallituksen kuten eduskunnankin kannattaa muistaa viime keväänä syntynyt puoluejohtajien yhteinen tahtotila, joka asiallisesti merkitsi yksituumaisuutta sote-uudistuksen suurista linjauksista.

Tämä sopimus on todellinen arvopaperi tulevalle hallitukselle, mikäli uudistus syystä tai toisesta kompastuisi kalkkiviivoille kokonaan tai vaikka vain osittain. Sen painoarvo ei riipu siitä, millainen on uuden hallituksen kokoonpano.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on niin mittava yhteiskunnan ytimiin menevä kokonaisuus, että poliittisen sovun on kannettava myös yli vaalien. Sitä kutsutaan vastuulliseksi politiikaksi.