Pääkirjoitukset

Sote-uudistus kasvoi mammutiksi

Ei ole ihme, jos kuntien päättäjät ovat hämmentyneitä siitä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon mammuttiuudistuksessa on oikeastaan kyse.

Niin kuin tiedetään, sitä on suunniteltu ainakin kolmen hallituksen aikana. Sipilän hallitusta voi onnitella siitä, että se on jo ensimmäisenä toimintavuotenaan pystynyt tekemään linjauksia hankkeen sisällöstä.

Yksityiskohtiin hallitus ei ole puuttunut ja niissä piileekin vielä lukuisia riidanaiheita.

SOTE-UUDISTUKSEN mittakaava on myös matkan varrella kasvanut niin paljon, että tavallista päättäjää varmasti hirvittää.

Alkuun puhuttiin lähinnä hoitoketjujen sujuvoittamisesta.

Sosiaali- ja terveystoimien haluttiin pelaavan yhteen esimerkiksi vanhustenhuollossa, etteivät asiakkaat putoa johonkin toimintasektorien väliseen railoon.

Nyt hallitus on perustamassa kokonaan uuden hallinnon tason, maakunnat, joiden vastuulle sote-asiat siirtyvät kunnilta.

Lisäksi uudistukseen on lähinnä kokoomuksen junttaamana sisällytetty valinnanvapaus yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä.

Eikä tämäkään vielä riitä, vaan kaikki valinnanvapauden piiriin tulevat palvelut – myös julkiset – tulee yhtiöittää.

Missään maailmassa ei ole lainsäädännöllä integroitu sosiaali- ja terveyspalveluja kokonaan. Tosin seutu- ja kuntatasolla siitä on hyviä esimerkkejä Kanta-Hämeessäkin.

Se on perusteltua juuri hoitoketjujen sujuvan toiminnan vuoksi. Sitä kautta on myös lupa odottaa kustannussäästöjä.

Nyt pelottaa, unohtuuko sujuva hoitoketju valinnanvapauden huumassa?

KANTA-HÄMEEN KUNNAT ovat ajaneet yksimielisinä oman maakunnan itsenäisesti järjestämiä sote-palveluita.

Valmistelutyössä on lähdetty siitä, että oma sote tehdään joka tapauksessa.

Maakunnassa istuu parhaillaan lukuisia työryhmiä, joiden pitäisi vielä tämän kuun aikana jättää väliraporttinsa uudistuksen sisällöstä. Myös yksityisten kansalaisten toivotaan juuri nyt tekevän esityksiään.

HALLITUS AIKOO viedä uudistuksensa läpi huippunopealla aikataululla tämän vaalikauden kuluessa. Siihen liittyy vielä isoja avoimia kysymyksiä.

Kanta-Hämeessä voidaan olla tyytyväisiä, että Oma Häme -sote tulee jossain muodossa, onnistui hallitus tai ei.

Päivän lehti

8.7.2020