fbpx
Pääkirjoitukset

Suojatien säännöissä sitkeästi säätöä – Tarvitaan tietoa ja tahtoa noudattaa yhteisiä pelisääntöjä

Moni sai sakot vain yhden tunnin aikana. Kuva: Lukas Pearsall

Autoa ajavat ja kevyen liikenteen kulkijat tuntevat väistämissäännöt suojateillä huolestuttavan heikosti.

Liikenneturvan tuore kysely osoittaa ihmisten ymmärtävän sel keä sti ainoastaan sen, että kuljettajan pitää antaa tietä jalankulkijalle tai pyörää taluttavalle, joka on tulossa suojatielle.

Pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan roolista on samassa tilanteessa ristivetoa.

Vain vähän yli puolet vastaajista tiesi, että pyöräilijän tai pyöräilijään rinnastettavan sähköpotkulautailijan on väistettävä autoja tullessaan pyörätieltä ajoradalle, vaikka ajaisi suojatieraitoja pitkin. Tilanne on toinen, jos ajoradalle on laitettu väistämismerkki tai autoilija on kääntymässä tielle, jota pyöräilijä ylittää.

Sääntöjä on moitittu vuosikymmeniä epäselviksi, kun toisessa paikkaa autoilijan on väistettävä pyöräilijää ja toisessa ei. Vaikeuskerrointa lisäävät kaksisuuntaiset pyörätiet.

Kaksi vuotta sitten uudistunut tieliikennelaki ei asetelmaa juuri muuttanut.

Uutta nykylainsäädännössä on vielä se, että kun ennen kaikki pyörätien jatkeet merk i ttiin katkoviivoin, merkinnät ja väistämisvelvollisuudesta kertovat liikennemerkit uusitaan ensi kesään mennessä. Lisäksi erona vanhaan on uudella liikennemerkillä osoitettu pyöräilijän ajoradasta korotettu tienylityspaikka, jossa väistämisvelvollinen on autoilija.

Liikenteen sujuvuus ja ennakoitavuus kärsi vät , jos säännöistä on epätietoisuutta.

Koulujen alkaessa kannattaa jokaisen ja etenkin kuljettajien viimeistään paneutua väistämis- ja suojatiesääntöihin.

S uojatietä lähestyttäessä on syytä valppauteen ja ennakointiin, kun koululaiset ovat liikkeellä. Varsinkin pienten koululaisten on vaikea hahmottaa liikennettä ja sen vaaroja. Kuljettaja on paljon vartijana, sillä pikkukoululaiset jäävät helposti näkökatveeseen.

Vaikka säännöt itse tuntisikin, toisesta osapuolesta ei voi olla varma. Toista päin ei ole lupa ajaa, vaikka olisi oikeassa.

Tieliikennelakien periaatteena on velvollisuus ennakoida toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Vastuu painaa etenkin ajoneuvojen kuljettajia, koska iso massa tekee eniten ja peruuttamattominta vahinkoa. Risteys turma t, jossa toisena osapuolena on auto, ovat usein seurauksiltaan vakavia.

Tieto väistämissäännöistä kysyy myös tahtoa noudattaa yhteisiä pelisääntöjä . Se koituu kuitenkin kaikkien eduksi.

Menot