Pääkirjoitukset

Suomalaiset arvostavat kotimaista mediasisältöä

Mediamaailma muuttuu ja omistus keskittyy, mutta suomalainen mediaosaaminen on sentään kunniassa.
Suomalaiset osaavat arvostaa lehti- ja muuta mediatarjontaansa.

Tuoreessa mielipidekyselyssä oikeastaan kaikki vastaajat pitävät tärkeänä sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta.

Kotimaisen median arvostus on IROResearch oy:n selvityksessä tapissaan.

Yhdeksän kymmenestä ymmärtää, että kotimaisen mediatarjonnan pudotus koituisi yhteiskunnalle vahingoksi. Media ylläpitää, vahvistaa ja osaltaan luo kulttuuriamme.

Ei ole laitaa, että esimerkiksi verkon globaalit alustayhtiöt hyödyntävät lehtikustantajien ja uutistoimistojen tuottamia sisältöjä kaupallisesti omissa palveluissaan ilman korvausta.

Arvostus on kasvanut huomattavasti kaikissa ikäryhmissä. Lukemissa näkyy osaltaan ihmisten noussut huoli mediatalojen omasta sisällöstä.

Uskoa tulevaisuuteen vahvistaa se, että eniten kotimaisen mediatuotannon arvostus on lisääntynyt 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tulokset kertovat, että ihmiset joutuvat puntaroimaan, mihin verkossa leviävään viestiin kannattaa uskoa. Hötkyilemättömään suomalaiseen lehdistöön sekä TV- ja radiotoimintaan voi sentään luottaa.

Selvitys osoittaa, että ihmiset kaipaavat uutisvirran ylipursuavasta tilkkutäkistä kokonaisnäkemystä ja taustoittavaa analyysia muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa.

Suomalaiset haluavat lukea ja katsoa uutisia ja muuta tarjontaa luotetuilta mediabrändeiltä.

Vastaajien enemmistö antaa tukensa lehtien ja kirjojen arvonlisäveron laskemisesta kymmenestä nollaan. Lehtitilausten arvonlisävero on tällä vuosikymmenellä kurmuuttanut lehtitaloja.

Järjenkäytön paluuta EU:ssa edustaa Suomenkin aikomus laskea digitaalisten lehtien ja kirjojen sekä irtonumeromyynnin 24 prosentin arvonlisävero painettujen julkaisujen veron tasolle. Ei pidä veron kannalta olla eroa siinä, missä muodossa ja määrässä ostaa journalisminsa.

Jatkuva digitalisoituminen johdattaa lehti- ja muitakin mediataloja uudistamaan ja kehittämään toimintaansa.

Ei ole sanomalehtienkään tulevaisuutta ilman vahvaa digitaalista ulottuvuutta.