Pääkirjoitukset

Suomen talous ei kestä liian pitkiä rajoituksia

Koronakriisillä on odotetusti ollut selvä vaikutus kansalaisten kulutukseen.
Stockmann hakeutui jo yrityssaneeraukseen ja Vierumäki Country Club konkurssiin. Ministeriöissä nähdään jo viitteet siitä, minkälaiseen katastrofiin koronavirus on taloutta viemässä. Kuva: Arttu Laitala
Stockmann hakeutui jo yrityssaneeraukseen ja Vierumäki Country Club konkurssiin. Ministeriöissä nähdään jo viitteet siitä, minkälaiseen katastrofiin koronavirus on taloutta viemässä. Kuva: Arttu Laitala

Taantumassa, taloudellisessa epävarmuudessa ja lamassa kansalaisten kulutusinto ymmärrettävästi hyytyy. Seurauksena on entistä syvempi taantuma ja talouslama. Tämä taas vähentää kulutushaluja.

Tällaista itseään ruokkivaa kierrettä on äärimmäisen hankala katkaista. Näin on varsinkin nyt, kun samanaikaisesti on päällä maailmanlaajuinen terveyskriisi ja talouskriisi, eikä varmuutta ole kuin epävarmuudesta.

Ilman nopeita ja onnistuneita toimenpiteitä yrityksiä kaatuu varmasti, lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi, työttömyys kasvaa ja lama syvenee taas.

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus -tutkimuksen lisäkysymykset kertovat, että koronakriisillä on odotetusti ollut selvä vaikutus kansalaisten kulutukseen.

Noin 60 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti tutkimuksessa vähentäneensä omaa kulutustaan pandemian takia.

Kaiken kaikkiaan 13 prosenttia oli vähentänyt kulutustaan paljon ja 46 prosenttia hieman.

Suurin piirtein samassa suhteessa vastaajat arvelevat vähentävänsä kulutustaan koronapandemian takia lähikuukausina joko paljon (13 %) tai hieman (44 %).

Karulta siis näyttää lukemattomien yritysten ja niiden työntekijöiden lähitulevaisuus. Jos koronarokotetta saadaan todella odottaa jopa vuosi tai enemmänkin, pulassa ovat likipitäen kaikki firmat ainakin tietyillä toimialoilla.

Kuluttajien luottamus -tutkimuksessa reilu puolet vastaajista arvioi pandemian heikentävän omaa taloudellista tilannetta lähikuukausina.

Huomionarvoista oli myös vastaajien valveutuneisuus: miltei kaikki (99 %) uskoivat Suomen taloudellisen tilanteen heikkenevän lähikuukausina.

Valtaosa eli 74 prosenttia uskoi taloudellisen tilanteen heikkenevän huomattavasti ja neljännes jossain määrin.

Valtiovarainministeriössä ja kunnissa nähdään jo viitteet siitä, minkälaiseen katastrofiin koronavirus on taloutta viemässä. Yhtä lailla sen näkevät yritysten taloudesta vastuussa olevat. Siksi on tärkeä keskustella myös rajoitusten vähentämisestä, niin vaikea kuin aihe onkin.

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic