Pääkirjoitukset

Suomen tilanne hankala ilman viennin vetoa

Valtiovarainministeriö on taloudellisessa katsauksessaan optimisti ennustelaitosten keskuudessa, mutta tästä huolimatta kasvuluvut kuluvalle ja kahdelle seuraavalle vuodelle jäävät varsin vaatimattomiksi. Pieni valonpilkahdus on se, että tulevaisuudennäkymät ovat sentään plussalla.

Ministeriö ennustaa, että bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna mitättömät 0,2 prosenttia. Kahtena tulevana vuotena kasvun pitäisi olla 1,2 prosenttia vuodessa.

Suomen talouskasvu nojaa lähitulevaisuudessa muutamaan seikkaan.

Yksityinen kulutus on pysynyt valtiovarainministeriön luonnehdinnan mukaan yllättävänkin vahvana suhdannetilanteeseen peilattuna. Suomalainen siis kuluttaa, vaikka ylimääräistä rahaa on liian harvalla ja tulevaisuudenuskokin saattaa olla koetuksella.

Tämä kannattaa ainakin kaupan muistaa.

Raaka-aineiden ja energian hinta on toisena positiivisten seikkojen listalla. Kotimainen teollisuus käyttää energiaa ja raaka-aineita tuotannossaan edelleen runsaasti, joten ponnahduslauta kohti parempia aikoja on olemassa.

Kolmantena tulee yhteisvaluutta euron ulkoinen arvo, silläkin on taloutta tukeva vaikutus. Valtiovarainministeriö ennustaa euron ja dollarin olevan samanarvoisia vuonna 2017. Muutamassa vuodessa euro on jo halventunut dollariin nähden merkittävästi.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tekijänä kasvua tulemassa, tulevat kone- laiteinvestoinnit. Valtiovarainministeriössä arvioidaan, että investoinnit ovat jo lähteneet kasvu-uralle, ja tämän kehityksen pitäisi jatkua tulevina vuosina.

Edellä mainituista, myös vientiyrityksiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä huolimatta tilanne on kaikkea muuta kuin helppo. Suomen vienti on finanssikriisin jälkimainingeissa vuosittain joko supistunut tai jäänyt sitten pahasti junnaamaan.

Takavuosien komeita kasvulukuja kokonaistuotannossa ei nähdä, ellei viennin tilanne oleellisesti parane.

Julkisen talouden näkökulmasta viennin piristyminen olisi ensiarvoisen tärkeää, sillä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja on jatkuvasti koetuksella. Poppakonsteja vientiin ei kuitenkaan ole keksitty.