Pääkirjoitukset

Taantuma hyydytti rakentamisen

Suomi on yhä syvemmällä talouden alamäessä. Siitä kertovat vääjäämättä rakennusalan viimeaikaiset tilastot. Rakentaminen supistuu kolmatta vuotta peräkkäin, eikä alamäelle näy loppua ensi vuonnakaan.

Asuntorakentamisen alamäestä kertoo se, että uusia asuntoja valmistuu tänä vuonna noin 25 000 eli kymmenkunta prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rakennusteollisuuden suhdannearvio on, että luvut putoavat ensi vuonna entisestään.

Rakennusliikkeiden into uusien kohteiden avaamiseen on hiipunut samalla, kun uusien, myynnissä olevien asuntojen määrä on lisääntynyt ja myyntiajat pidentyneet.

Jo pitkään kaupaksi ovat käytännössä käyneet vain pienet asunnot, yksiöt ja kaksiot ja nekin lähinnä hyvillä paikoilla keskustoissa ja palveluiden äärellä. Suuret asunnot ja omakotitalot käyvät huonosti kaupaksi.

Luottamus talouden kehittymiseen ja omaan talouteen on notkahtanut viime kuukausien aikana. Ostovoima on hiipunut ja suuria hankintoja jarrutellaan.

Pienet kerrostaloasunnot ovat edelleen haluttua tavaraa lähinnä vain sijoituskohteina, ja se kannattelee vähenevää rakennustuotantoa ja kiinteistöbisnestä.

Asuntorahastot onneksi sijoittavat jonkin verran uudistuotantoon, ja se tuottaa työtä myös maakuntiin.

Omakotitalojen rakennusluvat ovat yksi talouden mittari. Uusia taloja on noussut hyvinä aikoina kuin sieniä sateella varsinkin kasvavilla paikkakunnilla. Taantuma on kuitenkin pelottanut rakentajat, ja uusien omakotitalojen rakentaminen on hiipunut lähes olemattomiin.

Suomessa rakennetaan tänä vuonna vain noin kuusi tuhatta uutta omakotitaloa eli vähemmän kuin kertaakaan 1990-luvun alun jälkeen.

Tonttitarjonnastakaan rakentamisen lama ei ole tällä kertaa kiinni. Hämeenlinnassa tuskailtiin vielä vähän aikaa sitten tonttipulaa.

Nyt on jopa valinnan varaa, ainakin jos löytyy valmiutta rakentaa oma talo jopa yli viiden kilometrin päähän torilta. Halukkaita hartiapankkilaisia on löytynyt kuitenkin viime aikoina turkasen vähän.

Rakennusteollisuuden virallinen tilastointi aloitettiin vuonna 1991 eli juuri 90-luvun lamavuosien alla. Esimerkiksi vuonna 2005 Suomessa rakennettiin 16 000 uutta omakotitaloa ja vielä tämän vuosikymmenen alussakin noin 10 000. Alamäki tämän vuoden lukemiin on ollut hurjaa.

Rakentamisen alamäki on nostanut huolen alan työllisyydestä, joka on kääntynyt tänä vuonna selvään laskuun. Timpureilla on aikaisempaa vähemmän töitä ja talvesta povataan erityisen heikkoa.

Huono taloudellinen tilanne näkyy selvästi myös toimitilarakentamisessa. Yritykset ovat varovaisia investoinneissaan. Yhtään paremmin ei mene julkisella sektorillakaan. Kuntien hankkeet ovat vähentyneet koko maassa.

Kovin laiha lohtu on sekin, että oppilaitosten sisäilmaongelmat pakottavat laajaan korjaus- ja myös uudisrakentamiseen.

Menot