Pääkirjoitukset

Taksiliikenne etsii vielä suuntaansa

Taksiuudistus ei ole käynyt aivan kuin tanssi. Askeleet ovat paikoin horjahdelleet, vaikka mukaan ei luettaisi lainkaan Kela-kyytien kompurointia.
Taksiuudistus on tuottanut ristiriitaisia tuloksia. Kuva: Heikki Hakanen
Taksiuudistus on tuottanut ristiriitaisia tuloksia. Kuva: Heikki Hakanen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvitys kertoo, että tavoitteista poiketen viimekesäinen taksiuudistus on nostanut hintoja joissakin maakunnissa.

Seurannan mukaan hinnat ovat laskeneet sentään kuudessa maakunnassa, ja niistä eniten Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.

Pääosin taksipalveluun ollaan tyytyväisiä – ainakin kun katsotaan isompia keskuksia, joissa asiakaskuntaa riittää takseille.

Taksien saatavuus ei ylipäänsä näytä parantuneen, vaikka moni sitä uudistukselta odotti. Saatavuus on päässyt jopa heikentymään erityisesti pienillä paikkakunnilla.

Taksipalvelun laatuun oli kokonaisuudessaan tyytyväisiä valtaosa asiakaskyselyyn vastanneista kansalaisista. Taksien saatavuutta arvioi hyväksi kolme vastaajaa neljästä.

Taksiliikenteen turvallisuuteen ja saatavuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Tyytymättömyyttä taksipalvelun laatuun ovat kokeneet etenkin invataksiasiakkaat, joiden mukaan joillakin kuljettajilla on ollut liian kiire eikä aina tietoa asiakkaiden erityistarpeista kuten avustamisesta. Tämä on aiheuttanut turvattomuutta.

Hinnoittelu-uudistus on herättänyt epäselvyyttä ja jopa pelkoja huijauksesta. Muutosta on pidetty sekavana ja hintojen vertailua vaikeana.

Asiakkaat penäävät oikeutetusti takseilta selkeää hinnoittelua.

Linjauksen mukaan ainakin yli satasen kyydeissä kuljettajan pitää sopia hinnasta etukäteen asiakkaan kanssa.

Paljon hehkutetut uudet liikkumisen palvelupaketit ovat vasta saamassa jalansijaa.

Taksialan vapautuminen kiristää kilpailua ja voi johtaa lopettamisiin alalla, kun liikennepalvelulaki avaa mahdollisuuksia uusille taksiyrittäjille ja taksinkuljettajille.

Taksiala hakee uudistuksen jälkeen vielä suuntaansa. Traficomin, poliisin ja verottajan on hyvä valvoa yhdessä taksien toimintaa.

Taksiuudistuksen todelliset vaikutukset selviävät vasta ajan myötä.

On tärkeää seurata taksiliikenteen hintatietojen lisäksi pidemmän aikaa myös eri osapuolten kokemuksia muutoksesta.