Pääkirjoitukset

Talous kasvaa, lapsiperheet köyhtyvät

Vaarana ovat syrjäytyminen ja köyhyyden periytyminen. Useimpia puolueita lapsiperheet eivät tunnu kiinnostavan.
Kaikissa perheissä ei ole varaa hankkia pukinkonttia pullolleen joululahjoja. Kuva: Tapio Tuomela

Joka kahdeksas lapsi elää tänä jouluna Suomessa köyhyydessä. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen juuri julkaisemista pienituloisuustilastoista.

Luku on pysäyttävä. Olemmehan yhä luulleet elävämme hyvinvointiyhteiskunnassa.

Lapsiperheiden köyhyys näyttää lisääntyvän. Vielä pari vuotta sitten kaikkein vähävaraisimmissa perheissä laskettiin elävän noin 100 000 lasta. Nyt heitä on jo 135 000.

Vuosikymmenen alkupuolella lapsiperheiden köyhyys saatiin THL:n tilastojen mukaan taittumaan, mutta nyt suunta on jälleen väärä. Miten näin on päässyt käymään talouden noususuhdanteessa?

Toimeentulon ongelmat heijastuvat lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointiin monin tavoin.

Samaan aikaan, kun vähävaraisten lapsiperheiden määrä lisääntyy, ovat kuntien lastensuojelumenot olleet kasvussa.

Kaikkien tiedossa on, että varhaiset palvelut ja varhainen puuttuminen ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti edullisimmat lääkkeet lastensuojelutarpeen vähentämiseksi.

Silti kunnat eivät ole tarmokkaasti puuttuneet asiaan, vaan tyytyvät jälkikäteisiin, korjaaviin ja kalliisiin palveluihin.

Lapsiperheissä koettu köyhyys periytyy helposti. Pitkät köyhyysjaksot lisäävät nuorten syrjäytymisriskiä.

Vähävaraisuuden taustalla voi olla työttömyyttä, niukkaa koulutusta ja työelämän muutoksia, mutta huoltajan korkea koulutuskaan ei aina suojaa köyhyydeltä.

Nykyään köyhissä lapsiperheissä on aiempaa useammin korkeakoulutettu yksinhuoltaja.

Perheiden tilannetta heikentävät tulonsiirtojen reaaliarvon aleneminen sekä verojen ja maksujen muutokset.

Yhteiskunnan tuki lapsiperheille ei ole noussut taloudellisen kasvun vuosina, mutta lamavuosina 1990- ja 2010-luvuilla lapsiperheiltä leikattiin rajusti.

On syytä seurata, kiinnostaako lapsiperheiden asema tulevissa eduskuntavaaleissa yhtään puoluetta. Pitäisi kiinnostaa, sillä lapsissa on Suomen tulevaisuus.

Eläkeläisille on luvattu jo yhtä sun toista. Milloin tulee lapsiperheiden vuoro?