Pääkirjoitukset

Talvivaaralle uusi mahdollisuus

Kaivosyhtiö Talvivaara saa ainakin hetkeksi pitävää maata jalkojensa alle, kun sen huomattavat osakkeenomistajat, valtion sijoitusyhtiö Solidium ja eläkevakuuttaja Varma sitoutuivat merkitsemään kymmenillä miljoonilla euroilla osakkeita yhtiön osakeannista. Myös yhtiön suurin yksityinen omistaja, sen perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Perä sijoittaa omia rahojaan viitisen miljoonaa euroa. Eduskunnan myöntämää budjettirahaa Talvivaaran pelastusoperaatioon ei käytetä, vaan osakekaupan rahoittaja on Solidium.

Velkaisen yhtiön takana on tuskien taival. Viime vuonna sitä koettelivat niin luonnonvoimat kuin selvät virheetkin. Kaivosalueen altaisiin ei kyetty varastoimaan poikkeuksellisen sadekesän vesiä. Kun yhden altaan pohja petti, ja puhdistamattomia jätevesiä karkasi lähivesiin, katastrofi oli valmis.

Nyt louhinta on keskeytetty ainakin kesään asti, mutta nikkelin jalostus jatkuu. Osa työntekijöistä on lomautettu kolmen kuukauden määräajaksi ja kesäisen tuhon jälkiä korjataan. Jos kaikki sujuu suunnitellusti, kaivos käynnistyy täysillä taas kesällä.

Huomattava yhteinen etu olisi, että Talvivaaran toiminta vakiintuisi ja yhtiössä palattaisiin normaalioloihin. Vaatimukset Talvivaaran kaivoksen sulkemisesta ovat olleet täysin käsittämättömiä ja asiaa tuntemattomia.

Mikäli yhtiö ajautuisi suoritustilaan ja sen toiminta keskeytyisi, ympäristöuhkat pitäisi kuitenkin hoitaa. Kustannuksille ei löytyisi muuta maksajaa kuin valtio, suomalaiset veronmaksajat.

Kaivos on tärkeä koko Kainuulle ja laajemminkin Suomen kansantaloudelle. Sen malmivarojen tiedetään riittävän kymmeniksi vuosiksi. Täydellä kapasiteetillaan se tuottaa 50 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Toistaiseksi on ratkaisematta sivutuotteena syntyvät uraanin kohtalo, mutta olisi suoranaista tuhlausta jättää se hyödyntämättä, koska uraaniakin tarvitaan. Olisi kovin outoa, jos lupaviranomaiset jollakin syyllä kieltäisivät uraanin jalostuksen.

Talvivaaran korpivaellus ei vielä ole ohi, eikä kukaan varmasti tiedä sen tulevaisuutta. Tehdyistä virheistä, tahallisista tai tahattomista sekä viranomaisten työstä kannattaa ottaa oppia. Työtapoja on muutettava niin, ettei vastaavia onnettomuuksia enää synny Talvivaarassa eikä missään muissakaan kaivoksissa.

Moniin muihin kaivoksiin verrattuna Talvivaara on suomalaisessa omistuksessa ja sen osake on suosittu myös piensijoittajien keskuudessa.

Suomeen on avattu useita suuria kaivoksia ja uusia suunnitellaan kaiken aikaa, kaivosteollisuus herää parin vuosikymmenen unestaan. Ne sijoittuvat pääosin maan pohjoisosiin harvaan asutuille alueille. Näille seuduille on tyypillistä väestökato ja synkät työttömyysluvut ja kaivosten merkitys on todella huomattava.

Moniin Lapin kaivoksiin on ollut pakko värvätä työvoimaa muualta, koska sitä ei ole riittävästi paikkakunnalla tarjolla. Vakituisia työpaikkoja on luvassa vielä tuhansia. Kun niiden välilliset vaikutukset lasketaan mukaan, kyse alkaa olla jo huomattavasta teollisuudenalasta.

Päivän lehti

8.4.2020