Pääkirjoitukset

Tavastia teki tarjouksen, josta on vaikea kieltäytyä

Hämeenlinnan uusi suurlukio löytää ehkä lopulta paikan koulutuskeskus Tavastian kampukselta. Idea siitä oli olemassa jo aikaisemmin, mutta tuolloin kuviteltiin, että lukio tarvitsee suuren uudisrakennuksen. Hinta arvioitiin pitkälle yli 20 miljoonan.

Tavastia on kuitenkin teettänyt konsultilla tilatarvekartoituksen, jonka tulokset yllättivät niin virkamiehet kuin luottamushenkilötkin.

Kartoituksen mukaan Tavastian kiinteistöistä löytyy tuhansia neliöitä vajaakäytöllä olevaa tilaa.

Näin on käynyt, koska opetus ja oppiminen muuttuvat koko ajan. Edes teoriaopinnot eivät ammattiopistossa nykyään välttämättä tapahdu luokkahuoneessa, vaan työsalien tuntumaan sijoitetuissa opintonurkkauksissa.

Opintoja suoritetaan yhä enemmän myös työpaikoilla ja muuten etänä.

Runsaasti tilaa on vajaakäytöllä, mutta se sijaitsee ympäri kiinteistöjä. Ennen tehtyä kartoitusta sitä on ollut vaikea hahmottaa. Koska kuntayhtymän talous on ollut vakaalla pohjalla, asiaan ei ole kiinnitetty huomiota. Toisin on nyt, kun myös toisen asteen koulutuksen määrärahat ovat niukkenemassa.

Vaatii hyvää suunnittelua ja suuria järjestelyjä, että tilankäyttö saadaan järkeistetyksi. Se kannattaa ehdottomasti tehdä, sillä hallinnollisesti jo samassa kuntayhtymässä toimiva lukio solahtaa kuin luonnostaa samalle kampukselle ammattiopiston kanssa.

Kun lukio ja ammattiopisto sijaitsevat naapureina, 2. asteen koulutuksen yhteistyö paranee sujuvasti. Opintoja on käytännössä paljon helpompi suorittaa molemmissa opinahjoissa, kun ei joudu surffaamaan pitkin kaupunkia.

Lukiolle kaavailtu paikka Hamkin entisissä tiloissa Myllymäessä on monella tapaa hankala, eikä talon peruskorjauskustannuksista ole varmuutta.

Tavastia lupaa nyt samalla rahalla osin uudehkoa koulutarkoituksiin rakennettua tilaa ja osin kokonaan uutta lukiota varten suunniteltavaa tilaa. Tämä on tarjous, josta kaupungin on todella vaikea kieltäytyä.

Se, että Hamkin tilat Myllymäessä jäävät tyhjilleen, ei ole riittävä syy.

Rakennusliikkeet lienevät kiinnostuneita keskellä arvostettua asuinaluetta sijaitsevasta kiinteistöstä.