Pääkirjoitukset

Terveyskanavat toimivat

Hämeenlinnan terveyspalveluissa hörpätään tulevalla viikolla kakkukahvit sen kunniaksi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) palkitsi täkäläiset terveyspalvelut Kymppiteko-tunnustuksella.

THL kiittelee, että ”Hämeenlinnassa on lähdetty asiakaskeskeisesti ratkomaan perusterveydenhuollon keskeisiä haasteita, palvelujen laatua ja saatavuutta, samanaikaisesti. Kehittämistyön tuloksena on luotu malli, jossa hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta tarjotaan asiakkaille sellaista palvelua, jolla mahdollisimman vähin resurssein pystytään ratkaisemaan esille tullut hoidon tarve tai muu ongelma.”

Kysymys on toimintatavasta, joka tunnetaan kanavamallina. Terveyskeskusliikelaitos loi tuolloisen toimitusjohtajansa Risto Mäkisen johdolla kaksikanavaisen toimintatavan.

Oma kanavansa on niille terveyskeskuksen potilaille, jotka vain satunnaisesti tarvitsevat palveluja. Tätä on kutsuttu mystisesti episodikanavaksi, mikä herättää outoja mielikuvia.

Toinen kanava on tarkoitettu ns. heavy usereille eli potilaille, jotka käyttävät paljon perusterveydenhuollon palveluita monien sairauksiensa tai pitkäaikaista hoitoa tarvitsevan sairautensa vuoksi.

Tämä niin sanottu terveyshyötykanava tarjoaa käyttäjilleen kokonaisvaltaista ja suunnitelmallisia palveluita. He pääsevät itse laatimaan henkilökohtaista hoitosuunnitelmaansa yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

VTT eli Valtion teknillinen tutkimuskeskus teki alkuvuonna väliarvioinnin kanavamallin toiminnasta.

Asiantuntijat totesivat, että uusi toimintamalli vähentää järjestelmän asiakaspainetta ja palvelujen integroinnissa on saatu paljon aikaan sekä konkreettisella että asennetasolla.

Edelleen arvioinnissa todettiin, että Hämeenlinnan terveydenhuollossa on varsin vahva kehittämiskulttuuri.

Kehittäminen on otettu omiin käsiin, eikä ole jääty odottamaan, että ratkaisu tulee ulkopuolelta. Uudistuksia on tehty, vaikka resurssit ovat niukat.

Tätä taustaa vasten on outoa ja hieman noloakin, että Hämeenlinnan kaupunki päätti taannoin lakkauttaa koko liikelaitoksen ja liittää terveyspalvelut taas suoraan organisaatioonsa.

Taustalla oli pitkällinen riitely perusterveydenhuollon resursseista ja ehkä yhteen sopimattomia henkilökemioitakin.

Lakkautuspäätöstä tehtäessä valtuustossa vakuutettiin, että kanavamallia jatketaan myös kaupungin omana toimintana.

Se on ehdottoman välttämätöntä varsinkin nyt, kun lähivuosien budjeteissa ei ole luvassa lainkaan kasvua. Sen sijaan sairaanhoitopiirin eli erikoissairaanhoidon alijäämiä katetaan vielä vuosikausia.

Lisäksi paljon puhutun sote-uudistuksen vaikutukset perusterveydenhuoltoon ovat vielä hämärän peitossa.

Noille kanaville terveyspalveluissa voitaisiin silti keksiä kansantajuisemmat nimitykset.