Pääkirjoitukset

Tukia vaikea leikata EU:n jäsenmailta

Euroopan unioni kipuilee jäsenmaiden kanssa, mitkä eivät jaa unionin yhteisiä arvoja, kuten oikeusvaltioperiaatetta. Suomi puheenjohtajamaana haluaa leikata niiltä tukia.
Unkarin pääministeri Viktor Orban valmistautui puhumaan yhdessä Laszlo Tokesin kanssa Romaniassa. Kuva: Szilard Koszticsak
Unkarin pääministeri Viktor Orban valmistautui puhumaan yhdessä Laszlo Tokesin kanssa Romaniassa. Kuva: Szilard Koszticsak

EU-tukien karsiminen on helpommin sanottu kuin tehty. Tällaiset, kuten myös monet muut päätökset, vaativat kaikkien jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän. Määräenemmistöpäätösten lisääminen taas on yhtä tuskallista kuin tukien karsiminen.

Jäsenvaltioista riippumaton EU-komissio teki aikoinaan aloitteen tukien karsimisesta mailta, jotka eivät jaa unionin keskeisiä arvoja. Suomi nosti nyt tämän aloitteen esiin. Useimpien jäsenmaiden edustajat pitivät hyvänä tuoreen puheenjohtajamaan linjausta.

Vaikka itse asia ei päätöstasolle etenisikään, asia on hyvä pitää esillä ja luoda näin paineita maihin, jotka polkevat unionin keskeisiä arvoja.

Sen sijaan Unkarin hallitusta tukevat mediat, ja myöhemmin maan pääministeri Viktor Orban, moittivat Suomea mestaroinnilla asiassa, jossa sillä on omakin pesä putsaamatta.

Orban perusteli väitettään sillä, ettei Suomella ole perustuslakituomioistuinta, ja tuomarit ovat poliittisesti valittuja. Tuomarit nimittää presidentti, joka on päivänpolitiikasta ja puoluepolitikoinnista riippumaton. Hän myös luovuttaa mahdollisen jäsenkirjansa ennen virkaanastumista.

Suomessa toimitaan perustuslain kohdalla samoin kuin muissa Pohjoismaissa, Britanniassa ja Alankomaissa. Oikeusvaltion toimivuutta tarkastellaan yleisesti sen mukaan, miten kansalaisoikeudet, tasa-arvo ja sananvapaus maassa toteutuvat.

Suomella on pitkät perinteen noiden arvojen toteuttajana. Paljon kertoo sekin, että sata vuotta sitten Suomi valitsi parlamentaarisen demokratian, joka ei tuolloin ollut Euroopassa valtavirtaa. Suomessa naiset saivat äänioikeuden ensimmäisenä maailmassa.

Suomi onkin eri tutkimuksissa todettu kuuluvan niin sananvapaudessa kuin tasa-arvossa kärkimaihin maailmassa.

Sen sijaan Unkarissa oikeuslaitos on hallituksen talutusnuorassa, samoin media, eivätkä kansalaisoikeudet toteudu. Unkarin pääministerin kommentit eivät suuresti yllätä. Ne noudattavat samaa linjaa kuin mitä muiltakin oikeistopopulistien johtajilta kuullaan.

Ei niinkään puututa itse asiaan, vaan teilataan asian esille nostanut taho tai henkilö tylyin sanankääntein.

Menot