Pääkirjoitukset

Tuloerot eivät ole Suomessa isoin murhe

Eipäs-juupas, juupas-eipäs.

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon raportti 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi on taas ryöpsäyttänyt valloilleen junnaavan julkisen keskustelun, jossa kaikkien kannat ovat tiedossa etukäteen.

Jo läpeensä poliittisen aiheen ensimmäinen kysymys, ovatko tuloerot Suomessa ylipäänsä ongelma, aiheuttaa poteroitumista.

Suomessa tuloerot ovat Tilastokeskuksen mukaan kansainvälisesti pieniä, eivätkä ne ole viime aikoina kasvaneet. On siis perusteltua kysyä, ratkotaanko nyt sellaista ongelmaa, jota ei ole olemassa.

Professori Hiilamon mukaan Suomessa voitaisiin nostaa ainakin viittä eri veroa tuloerojen kaventamiseksi.

Näin voitaisiin professorin mukaan tehdä, vaikka esimerkiksi ansiotulojen verotus on Suomessa jo hyvin kireää. Progressiivinen verotus leikkaa tehokkaasti suurista ansioista käteen jäävää osuutta samaan aikaan kun pienituloisten verotus on kansainvälisesti keveää.

Lisäksi kiinteistövero pitäisi raportin mukaan muuttaa progressiiviseksi, ja lapsilisistä pitäisi mennä vero.

Moni asiantuntija tyrmäsi Hiilamon raportin tylyyn sävyyn menneisyyteen haikailevana. Poliittisessa vasemmistossa ehdotukset otettiin tietysti kannatettavina vastaan.

Julkisuuteen päätyvistä tunnepohjaisista reaktioista huolimatta Hiilamon raportti kannattaa lukea kokonaan.

Professori tunnustaa, että ehdotusten suorat vaikutukset on melko helppo arvioida, mutta niillä voi olla myös epäsuoria ja epätoivottavia vaikutuksia. Eli kyse on siitä, miten ehdotukset vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Tätä on miltei mahdotonta arvioida etukäteen.

Toisaalta esimerkiksi johtajien palkkojen leikkaamisella ei olisi juurikaan vaikutusta tuloeroihin. Hiilamo ehdottaakin kohtuullisuutta verovaroilla kustannettujen organisaatioiden johtajapalkkoihin. Harva Suomessa vastustaa.

Samalla kannattaa muistaa, ettei johtajapalkkojen leikkaaminen toisi euroakaan pienituloisen lompakkoon. Verokertymä sen sijaan pienenisi, ellei progressiota edelleen jyrkennettäisi.

Monimutkaisiin kysymyksiin ei ole yksinkertaisia vastauksia.

Mainos