Pääkirjoitukset

Tunnistautuminen on iso kynnyskysymys

Valtio on ryhtynyt selvittämään, miten kansalaisten tunnistautuminen julkisen hallinnon sähköisiin asiointipalveluihin kannattaisi jatkossa oikein järjestää.
Tunnistautumista vaaditaan niin mobiilimaksamisessa kuin sähköisissä asiointipalveluissakin.

Vahvaan tunnistautumiseen julkishallinnon palveluissa voi nykyisin käyttää pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta ja henkilökortissa olevaa kansalaisvarmennetta.

Peloksi ehti loppukesästä nousta, että pankkitunnusten käyttö tunnistautumiseen voisi loppua ensi vuoden alussa osalta ihmisistä, sillä osa pankeista ei innostunut sopimuksesta Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Torailua riitti pankkitunnusten käytön korvauksesta.

Valtio ja pankit solmivat kuitenkin välirauhan, joten kaikkien pankkien tunnuksilla voi tunnistautua julkishallinnon sähköisissä palveluissa ainakin vuoteen 2020 saakka.

Sopu oli järjen voitto, mutta kaikki ei ole vielä selvää. On myös muistettava, että esimerkiksi näkövammaiset ja syystä tai toisesta pankkikortittomat tarvitsevat digitalisoituneen tietoyhteiskunnan palveluita.

Jos pankkitunnuksilla tunnistautumisesta joudutaan luopumaan, tavallinen kansalainen joutuu tekemään sähköistä tunnistautumistaan varten hankintoja.

Valtiovalta kantaa huolta pankeille maksettavien korvausten kasvusta, kun tunnistautuminen pankkitunnuksilla yhä yleistyy julkishallinnon palveluissa.

Valtio on pohtinutkin oman tunnistautumisjärjestelmänsä pystytystä. Uuden mallin opettelu ei herätä innostusta.

Kansalaisjärjestöjen kuluttajaparlamentti muistutti viime viikolla eduskunnassa, ettei tyytyväisyyteen ole varaa.

Kuluttajaparlamentti vaatii oikeutetusti asiointipalvelujen tunnistautumisen kehittämistä aidosti helppokäyttöiseksi ja saavutettavaksi.

Sähköistä tunnistautumista tarvitaan yhä useampien välttämättömyyspalveluiden käyttämiseen, mutta osa kansalaisista kuten osa vanhuksista ja vammaisista on nykyisellään rajautumassa näiden digipalveluiden ulkopuolelle.

Ratkaisuna voisi olla biometrinen tunniste kuten sormenjälki. Vahva tunnistautuminen kaipaa yhteneväisiä käytäntöjä.

Kansalaisten tunnistautumiselta pitää edellyttää helppoa toimivuutta, ymmärrettävyyttä ja kustannusneutraaliutta.

Teknologia täytyy sopeuttaa erilaisten ihmisten kykyihin ja tarpeisiin.