Pääkirjoitukset

Tunnustusta keskittymälle

Autokaupan keskittymä Sunny Car Center nousee sittenkin Kirstulaan. Näin voi jo tässä vaiheessa arvioida. Vielä pitää saada lupa kunnon tieliittymälle ja Kaurialan kaavarunko valmiiksi.

Kaavan valmistuminen on enää ajasta kiinni ja moottoritien liittymän puolesta liputetaan ministeritasolta asti. Siihen hanke ei voi kaatua.

Miksi sitten autokaupan keskittymä saa niin paljon valtakunnallista huomiota? Hankkeessa nähdään paljon muutakin kuin se, että paikalliset autokauppiaat voivat siirtyä kerrostalotonttien tieltä komeisiin tiloihin.

Valtiovaltaa, kuten elinkeinoministeri Jyri Häkämiestä ja presidentti Sauli Niinistöä, kiinnostaa kaksi asiaa: 200 miljoonan euron ulkomainen investointi Suomeen ja konseptin monistamisen mahdollisuudet.

Sunny Car Centerin rakentaminen tuo satoja työpaikkoja rakentajille ja toiminta itsessään työllistää puolisen tuhatta ihmistä. Kun mukaan lasketaan palvelujen lisätarve, tuplautuu työpaikkojen määrä.

Parasta tässä on se, ettei sen paremmin kaupungille kuin valtiovallalle koidu hankkeesta riskejä. Riski jää investoijille ja tontin kaupasta saatavat miljoonat Hämeenlinnan kaupungille.

Rakennuksessa kiinnostavaa on kokonaisuus ja sen ekologisuus. StoraEnson puurakenteet, Nesteen polttoaine ja Siemensin kaasuturbiinit sekä aurinkopaneeliratkaisut mahdollistavat energian kulutuksen alentamisen puoleen tavanomaisesta.

Juuri rakennuskokonaisuus houkuttaa amerikkalaisia sijoittajia, jotka mieluusti puhuvat Hämeenlinnaan nousevasta pilotista. Kun Kirstulan kokonaisuus osoittautuu toimivaksi, voidaan vastaavia rakentaa ympäri maailman.

Sijoittajilla on vahva usko, että kysyntää löytyy, koska rakennuksen ylläpitokustannukset puolittuvat, eikä autokauppakeskittymiä ole vielä merkittävästi rakennettu.

Jos kysyntää maamme rajojen ulkopuolella syntyy, saavat StoraEnso, Neste ja muut tavarantoimittajat pään auki ihan uudenlaiseen vientiin.

Juuri tämän takia valtiovallan edustajat ovat vahvasti Hämeenlinnan hankkeen takana ja haluavat vaikuttaa sen toteutumiseen.

Hämeenlinnassa hankkeen toteutumisen hyötyjä on laskettu lähinnä työpaikoissa ja verotuloissa. Vailla merkitystä ei ole myöskään kaupungin saama myönteinen julkisuus. Jo ennen kuin lopullista päätöstä rakentamisesta on edes tehty, kymmenet tiedotusvälineet ovat ilmaisseet halunsa tulla tekemään juttuja ainutlaatuisesta kokonaisuudesta.

Julkisuus lisää ihmisten kiinnostusta ja kiinnostus kasvattaa haluja tulla Hämeenlinnaan pääkaupunkiseudulta ja miksei kauempaakin. Kaiken kukkuraksi kulkemishankaluuksia aiheuttanut moottoritien katteen rakentaminenkin saadaan valmiiksi ennen autokauppakeskittymän valmistumista.

Yleinen keskustelu Hämeenlinnassa keskittyy liikaa epäkohtiin ja puutteisiin. Nyt olisi omakehujen vuoro.

Päivän lehti

22.10.2020

Fingerpori

comic