Pääkirjoitukset

Työllisyystyöryhmää on turha teilata etukäteen

Kilpailukykysopimus allekirjoitettiin pitkällisen jahkailun jälkeen maanantaina suurin piirtein sellaisella laajuudella kuin oli odotettukin.

Sopimukseen osallistuvien palkansaajien määrä nousi Superin myötä yli 90 prosenttiin ja hallitus on tällä laajuudella luvannut kansalaisille 515 miljoonan euron veronkevennykset.

Lupauksesta on syytä pitää kiinni viimeistä miljoonaa myöten.

Kiky-sopimukseen kytketyt tuloveroalennukset huomioiden budjetin kokonaiskysyntävaikutus on asiantuntijoiden arvioiden mukaan neutraali tai ainakin lähellä sitä.

Valtion velkaantumiskehityksen pitäisi siis hidastua ja toisaalta kotimaisen kysynnän pysyä ennallaan. Nähtäväksi jää.

Seuraavaa poliittista draamaa voi odotella työllisyystyöryhmästä. Tarkoituksena on löytää uusia työllistämiskeinoja ja luoda maahan 10 000 uutta työpaikkaa. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä ehdotusten takaraja on syyskuun lopussa.

Kymmenentuhatta on kuitenkin vaatimaton luku siihen nähden, että hallituksen tavoitteena on ollut 72 prosentin työllisyysaste, 110 000 uutta työpaikkaa ja velkaantumisen pysäyttäminen hallituskauden aikana.

Epäilyjä työllisyystyöryhmän tulevista aikaansaannoksista on kuulunut jo useita.

Kokoomuspoliitikot Harri Jaskari, Juhana Vartiainen ja Antti Häkkänen uumoilivat taannoin (HS 3.9) työryhmästä tulevan vain näennäisehdotuksia. Pöydässä näet istuvat myös työmarkkinajärjestöt.

Työllisyystyöryhmän ehdotuksia on kuitenkin turha teilata ennenaikaisesti.

Suurin palkansaajien keskusjärjestö SAK ilmoitti eilen, että se nostaa esille perhevapaiden uudistamisen ja työttömien kouluttautumisen.

Sen sijaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista SAK ei katsele hyvällä. Järjestön kanta ei suoranaisesti yllätä, sillä hallituksen jo tekemillä päätöksillä ansiosidonnaisen päivärahan kesto lyhenee ensi vuoden alusta sadalla päivällä.

SAK:n mukaan pelkästään perhevapaiden uudistamisella olisi mahdollista lisätä työllisyyttä 10 000:lla. Huomionarvoista on, ettei mallilla – SAK:n mukaan – lisättäisi yhteiskunnan tai työnantajan kustannuksia.

Tällaisten uudistusten luulisi kelpaavan myös etukäteiskriitikoille.