Pääkirjoitukset

Työpaikkojen luomiseen tarvitaan uutta vetoapua

Kolmikantaisen työryhmän pitäisi tänään avata, millaisilla toimilla Suomeen syntyy 10 000 uutta työpaikkaa. Työryhmän työskentely on ollut kaikkea muuta kuin sujuvaa. Ongelmat ovat seuranneet toisiaan ja tällä viikolla näytti jo hetken siltä, ettei esitystä tulla näkemään.

Kolmikantaisesta ryhmästä ulos jätetty yrittäjäjärjestö taktikoi oman työllisyysohjelmansa ulos päivää aikaisemmin ja esitteli vaikuttavan listan toimenpiteistä, joilla Suomeen saataisiin jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Yrittäjien mielestä kolmikantaisella työllisyysryhmällä on mittavirhe. Kymmenen tuhannen työpaikan sijasta Suomeen tarvitaan 100 000 uutta työpaikkaa. Oikeassahan yrittäjäjärjestö on, sillä työttömiä on satoja tuhansia ja siitä koituu valtavat kustannukset.

Yrittäjät ovat oikeassa siinäkin, että heidän äänensä pitäisi kuulua neuvottelupöydässäkin. Suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Se on fakta, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Se on käynyt selväksi kolmikannassakin, että työpaikkojen luominen on helpommin sanottu kuin tehty. Yrittäjien mukaan työpaikoille pitäisi saada lisää vapauksia sopimiseen, työlainsäädännön normeja pitäisi purkaa ja investointejakin vauhdittaa.

Yrittäjät kaipaavat myös oppisopimusmallia nuorille ja kotoutussopimusta maahanmuuttajille. Työelämään pitäisi löytää uusia väyliä. Työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä ja työn tekeminen olisi saatava kannustavammaksi.

Pitkää listaa on sivuttu työllisyysryhmässäkin, eikä törmäyksiltä ole vältytty. Näkemyseroja on ollut mm. siitä, miten ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta saataisiin nykyistä kannustavampi. Työttömien aktivoinnissa ja työllistymisen tukemisessa on avoimia kysymyksiä. Lisäksi työttömän oikeus opiskeluun pitäisi ratkaista tavalla tai toisella.

Hallitus on asettanut kovat tavoitteet työllisyyden lisäämiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Keinot ovat yksi toisen perästä kuivuneet enemmän tai vähemmän kokoon. Asioissa on viimeinkin päästävä eteenpäin. Kolmikantaisessa ryhmässä sovitut konstit antaisivat juuri nyt parhaan selkänojan työttömyyden vähentämiseksi.