Pääkirjoitukset

Työttömyyden ydintä ei vieläkään ymmärretä

Suomessa lähdetään siitä, että jokaisen täysi-ikäisen ihmisen on tultava palkallaan toimeen. Kukaan ei kiistä sitä, etteikö periaatteessa ole näin.

Tuon periaatteen taakse kätkeytyy kuitenkin se tosiasia, että ne kymmenettuhannet pitkäaikaistyöttömät tai toistuvasti työttömäksi jäävät, määräaikaisesti tukityöllistetyt, eivät avoimilla työmarkkinoilla työllisty.

Syynä tähän ovat liian korkeat työvoimakustannukset suhteessa työn tuottavuuteen. Tätä ei millään haluta tunnustaa. Tilastot kertovat kuitenkin korutonta kieltään: vain noin 50 prosenttia pelkän peruskoulun suorittaneista on työssä.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Suoraa puhetta on käyttänyt muun muassa vihreiden Osmo Soininvaara. Hänen kirjassaan Hyvinvointivaltion eloonjäämisoppi kerrotaan, miten negatiivisella verotuksella eli Suomeksi sanottuna perustulolla voidaan tukea pysyvästi vaikeasti työllistyvien työllistymistä.

Tuella kompensoidaan sopimuspalkan ja sopimuspalkkaa alemman palkan erotus.

Soininvaaran ajatukseen on tarttunut myös Björn Wahlroos. Hän puhuu lämpimästi perustulon puolesta, eikä allekirjoita väitettä, että työmiehen on tultava palkallaan toimeen.

Suomesta, kuten kaikista läntisistä teollisuusmaista, vähenevät niin sanotut duunarityöpaikat, joissa maksetaan hyvin ja joissa on ollut varaa maksaa.

Uusia työpaikkoja syntyy lähinnä palvelualoille. Palvelupuolen palkkataso on kuitenkin selvästi alempi kuin teollisuudessa. Teollisuudessa palkat nousevat yli kolmen tonnin kuussa, kun palveluissa ja kaupan alalla jäädään helposti alle kahden tonnin. Näillä aloilla tehdään paljon myös osa-aikaista ja pätkätyötä.

Suomeen voi syntyä paljon lisää palvelualan työpaikkoja palkkajouston avulla.

Esimerkiksi Saksassa on tullut kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja erilaisiin avustaviin tehtäviin korkean osaamisen työyhteisöissä sekä palveluihin.

Suomessa hoetaan mantraa korkean osaamistason työpaikkojen synnyttämisestä. Niitä tarvitaan ehdottomasti lisää. Ne eivät kuitenkaan auta pitkäaikaistyöttömiä ja vähäisen ammattitaidon omaavia työn löytämisessä.

Sen paremmin perustulolla tuettujen tai korkean osaamisen työpaikkojen lisääminen ei yksin ratkaise työttömyysongelmaa. Yhdessä ne voivat kuitenkin sitä merkittävästi helpottaa.

Oikaisu: Osmo Soininvaaran nimi korjattu 16.9.