Pääkirjoitukset

Ulkoistuksessa uusi yritys

Palvelujen ulkoistus puhuttaa jälleen.

Vuodenvaihteessa Myllymäen ja Kaurialan kotihoidossa aloittanut Esperi Care ei saanut toimintaa pyörimään odotetulla tavalla. Henkilöstö vaihtui usein, mistä seurasi monia ongelmia ja valituksia. Jatkossa toiminnasta vastaa Attendo.

Ulkoistusta perusteltiin aikanaan muun muassa sillä, että se antaa vertailukohdan kaupungin omana työnä tekemän kotihoidon tuottavuudelle ja laadulle. Varsin pian paljastui, että ainakin laadussa oli eroja kaupungin oman palvelutuotannon hyväksi.

Kaupunki seuraakin nyt Attendon yritystä silmä tarkkana. Tuoreessa muistissa on yhtiön haparointi henkilöstömitoituksissa ja lääkehoitoluvissa Keinukamarin vanhushoivassa. Viisivuotisen sopimuksen päätyttyä viime keväänä kaupunki otti Keinukamarin hoivan omalle kontolleen.

Toisaalta kannattaa muistaa, etteivät yksityiset vanhuspalveluyksiköt ole asiakaskyselyissä joutuneet häpeämään kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Esimerkiksi taannoin Attendosta tehdyt kantelut eivät lähteneet asukkailta, vaan talossa työskennelleeltä henkilöstöltä.

Vanhusten tehostetun palveluasumisen lisäksi ulkoistuksia on käytetty pitkään myös muun muassa terveydenhuollossa, lastensuojelussa ja vammaispalveluissa.

Teknisellä puolella aliurakoitsijat ovat olleet suorastaan arkipäivää ikimuistoisista ajoista alkaen. On vaikea ajatella, että esimerkiksi lumenajo enää siirtyisi kunnan oman palvelutuotannon tehtäväksi.

Hyvinvointipalveluissa ulkoistuksia on kuitenkin usein ideologisista syistä vastustettu. Puolueista erityisesti kokoomus on ajanut yksityisten yritysten käytön lisäämistä, kun taas vasemmisto on vannonut oman palvelutuotannon nimeen.

Hämeenlinnassa on esimerkiksi harkittu jo pariin otteeseen päivähoidon palveluseteliä, mutta molemmilla kerroilla lautakunta on asettunut poikkiteloin.

Kaupungille setelin käyttö toisi helpotusta tuleviin investointimenoihin, kun korjaus- ja uudisrakentamistarpeet vähenisivät yksityisten päiväkotien lisääntymisen myötä. Toisaalta käyttöönottovaiheessa seteli maksaisi kaupungille noin miljoonan.

Palvelusetelissä asiakkaat saavat valita palveluntuottajan. Ulkoistuksessa puolestaan kaupunki kilpailuttaa toteuttajan.

Ulkoistus vaatiikin kunnilta erinomaista kilpailutusosaamista. Kuten kotihoidon tapauksesta on käynyt ilmi, pelkkä hinta ei voi olla määräävin kriteeri. Laadulliset tekijät on mietittävä jo hyvissä ajoin ennen tarjouskilpailun avaamista.

Kilpailutus on mahdollista toteuttaa siten, että myös paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua siihen. Mahdollisimman monipuolinen tuotanto on varmasti kaikkien etu.

Olipa kyseessä ulkoistus, palveluseteli tai kaupungin oma tuotanto, valvontaa ei sovi laiminlyödä. Sovitut palvelut on hoidettava sovitulla tavalla – toteuttajasta riippumatta.

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic