Pääkirjoitukset

Uusi opetussuunnitelma vaatii totuttelua kaikilta

Luovuuden rohkaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot – uuden ja nykyaikaisen opetussuunnitelman perusteita on hankala kritisoida, ainakin jos niitä vertaa takavuosikymmeninä vallinneisiin käytäntöihin.

Tuolloin koulussa yritettiin monesti kaataa tietoa passiivisten oppilaiden päähän lähinnä kurilla, läksyillä ja ulkoa opettelulla.

Koulut alkavat lähes kaikilla paikkakunnilla tällä viikolla. Elokuun alussa voimaan astunutta uutta opetussuunnitelmaa on jo ehditty kuvata vallankumoukseksi ja kaivatun muutoksen mahdollistajaksi.

Opettajasta muovautuu oppimisen mahdollistaja ja oppilaista tiedon löytäjä ja oman oppimisensa arvioitsija. Näin ainakin teoriassa, mutta käytäntö voi olla jotain muuta, ainakin aluksi.

Sen sijaan on jo etukäteen varmaa, että opettajilta uudistus vaatii paljon. Monialaisuus, ajankohtaisiin asioihin reagoiminen ja oppilaiden sosiaalisten ja tunnetaitojen huomioiminen eivät ole niitä helpoimpia tehtäviä.

Siksi lapsilähtöistä opetussuunnitelmaa tukemaan tarvitaan myös vanhempia. Kouluun ja opettajiin on hyvä olla yhteydessä myös silloin, kun koulunkäynti tuntuu sujuvan.

Uuden opetussuunnitelman linjauksista on oltu myös huolissaan. Katoaako suomalainen yleissivistys viimeistään nyt, miten käy oppilaiden matematiikan taitojen, osaavatko oppilaat arvioida asioita, joista eivät vielä tiedä paljoakaan?

Entä säilyykö koulussa työrauha ilman takavuosien kuriakin?

Kysymyksiin saadaan vastauksia muutaman vuoden kuluttua. On silti selvää, etteivät kaikki lapset muutu heti uuden opetussuunnitelman julkaisemisen jälkeen itseohjautuviksi, tiedonjanoisiksi ja aktiivisiksi kyseenalaistajiksi.

Sitäkin kannattaa lapsille alleviivata, ettei Google tai Wikipedia tiedä aina kaikkea. Ainakin netissä tarjottuun dataan on hyvä suhtautua kriittisesti.

Tietoa ja informaatiota on nykyään saatavissa rajattomasti. Tämän piti olla globalisaation keskellä eräs kaikkien aikojen tasa-arvoistavimmista mullistuksista.

Kummallista on, että kehityksestä huolimatta tietoon perustumattomiin mielipiteisiin ja disinformaatioon suhtaudutaan usein kuin totuuteen. Kriittisyyden opettaminen onkin yksi ops:in keskeisiä tavoitteita.