Pääkirjoitukset

Uusi yritys kuntayhteistyössä

Helppoa kuin heinänteko on seudullinen yhteistyö, kun sitä suunnittelevat virkamiehet.

Viranhaltijoista koostuvat valmisteluryhmät ovat kevään kuluessa tuottaneet yhteensä kymmeniä ehdotuksia mahdollisista yhteistyön kohteista Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kesken.

Maanantaina poliitikot pääsevät ensimmäistä kertaa sanomaan sanansa ehdotuksiin, kun niitä käsitellään kunnanhallituksissa.

Valmisteluryhmien esityksistä monet panevat miettimään, miksei niitä ole toteutettu jo aikaisemmin. Esimerkiksi sivistystoimen työryhmä esittää, että varhaiskasvatuksen palveluja voitaisiin tarjota yli kuntarajojen. Sille pitää vain luoda pelisäännöt.

Ihan järkeenkäyvää, sillä monelle perheelle olisi sujuvaa kuljettaa lapset jommankumman vanhemman työpaikan lähettyville.

Sote-ryhmä esittää muun muassa yhteistä lastensuojelulaitosta ja seudullisia työllisyyspalveluja. Tässäkin herää kysymys, eikö yhteistyötä ole aikaisemmin tehty.

Yksi elinkeino- ja elinvoimaryhmän esityksistä on, että sijoituspaikka etsivää yritystä palveltaisiin seutuna, eikä kolmena keskenään kilpailevana kuntana.

Tätä taidettiin takavuosina jo yrittääkin, mutta syystä tai toisesta palattiin sitten vanhoihin kuvioihin.

Maankäytössä on nostettu kissa pöydälle ja esitetään kuntarajojen tuntumaan yhteistä maankäytön suunnittelua. Myös henkilökuljetusten suunnitteluun ja kyytien yhdistelyyn kaavaillaan yhteistä yksikköä.

Talouspuolella taas tarjotaan yhteisiä henkilöstöpoliittisia linjauksia, yhteishankintoja ja esimerkiksi vakuutusten kilpailuttamista yhdessä.

Ainakin ne esitykset etenevät, jotka saavat kannatuksen kaikissa kolmessa kunnassa. Toivottavasti niitä tulee paljon. On voimavarojen tuhlausta, kun pienellä alueella kolme hallintoa puuhaa omiaan ottamatta huomioon naapurikuntaa ja sen asukkaita.

Ehkä euro vähitellen konsultoi siihen suuntaan, että yhteistyöhön ollaan valmiita.

Sinänsä monet esityksistä näyttävät tutuilta ja niistä on keskusteltu viime vuosikymmenellä, kun seutuyhteistyötä edellisen kerran viriteltiin tosissaan.

Nyt kannattaa pohtia, mikä silloin meni pieleen ja yrittää välttää jo kertaalleen tehtyjä virheitä.

Yhteistyö on ehdottoman tärkeää, jotta seutu voi menestyä. Viime aikoina kaikki mahdolliset mittarit ovat Kanta-Hämeessäkin osoittaneet alaspäin.

Pelkkä hyvä sijainti ei riitä, jos voimavarat hukataan keskinäiseen kiistelyyn ja kilpailuun.

Jos hallituksen puuhaama sote-ratkaisu toteutuu esitetyssä muodossa, kuntien budjetista yli puolet siirtyy päätettäväksi erva-kuntayhtymässä tai -yhtiössä.

Sopii kysyä, mihin kuntarajoja tämän jälkeen tarvitaan. Näyttää kuitenkin siltä, ettei liitoskeskustelu ole nyt ajankohtainen.

Tärkeintä on saada aikaan tehokasta yhteistyötä.