Pääkirjoitukset

Vakavat kolarit ovat vähenemään päin

Vakavia liikenneonnettomuuksia on Suomessa sattunut alkuvuodesta vähemmän kuin viime vuonna. Henkilövahinkoja syntyi 2 665 kolarissa ja liikenteessä kuoli tammi-heinäkuun aikana 129 ihmistä. Viime vuonna onnettomuuksissa vastaavana ajankohtana sai surmansa 116 ihmistä. Vuonna 2015 alkupuolella onnettomuuksia oli viime vuotta vähemmän, mutta ne olivat rajumpia.

Tilastokeskuksen keräämien onnettomuustietojen mukaan määrällisesti eniten kolaroitiin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Vähiten henkilövahinkoja tuli Ahvenanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Onnettomuuksien määrä riippuu luonnollisesti ajoneuvojen määrästä ja liikennetiheydestä. Toki olosuhteillakin, kelillä ja teiden kunnolla on vaikutuksensa.

Tieturvallisuus on kohenemaan päin, joskin jokainen onnettomuus on liikaa. Koskaan ei päästä täysin turvalliseen liikenteeseen, vaikka ajokalusto on vuosi vuodelta entistä turvallisempaa. Autoteollisuus panostaa tosissaan kuljettajan ja matkustajien turvallisuuteen. Tässä työssä modernin tietotekniikan ajoneuvosovellukset ovat keskeisiä apuvälineitä.

Suomalaiset maantiet on päästetty rappeutumaan tuhansia tiekilometrejä. Niukat tienpidon määrärahat eivät ole riittäneet edes välttämättömimpään ja niinpä korjausvelkaa on karttunut jo yli kaksi miljardia euroa.

Kevätkesällä työnsä aloittaneen uuden hallituksen ohjelma lupaa tuntuvan korotuksen erilaisiin infrahankkeisiin, joihin sisältyvät niin väylien uudisrakennustyöt kuin olemassa olevan tiestön peruskorjaukset. Yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat hahmottuvat parhaillaan. Työllisyyden paranemisen ohella investoinneilla kohennetaan myös tieturvallisuutta.

Vaikka onnettomuuskehitys on kulkenut myönteiseen suuntaan, parantamisen varaa on edelleen ja paljon. Etenkin suurissa kaupungeissa autoilijoilla ja pyöräilijöillä on suuria vaikeuksia sovittautua samoille väylille. Asenteet liikenteessä ovat koventuneet, eikä vakavilta seurauksiltakaan ole vältytty. Muutama päivä sitten Helsingissä kuoli pyöräilijä kaaduttuaan autoilijan kiilauksen takia.

Poliisien havainnot suurista ylinopeuksista kertovat piittaamattomuudesta. Jopa kahdeksan autoilijaa kymmenestä ansaitsisi rikesakon matkapuhelimen käytöstä ajon aikana.

Rike vaikuttaa vähäiseltä, mutta sen seuraukset voivat olla äärimmäisen vakavat. Joskus paha onnettomuus on hyvin pienestä kiinni.

Päivän lehti

30.3.2020