fbpx
Pääkirjoitukset

Valinnanvapaus lisää uudistuksen vaikeutta

Kokoomuksen hellimä valinnanvapaus tuo tekeillä olevaan sote-uudistukseen yhden vaikeusasteen lisää. Ihan uusi asia se ei ole, sillä hetkelläkin kansalainen voi valita jopa julkisessa terveydenhuollossa.

Esimerkiksi erikoissairaanhoitoa voi tietyin edellytyksin hakea myös muusta kuin lähimmästä keskussairaalasta.

Professori Mats Brommelsin johtama selvitysryhmä esitti tällä viikolla neljä vaihtoehtoa valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sosiaalipalveluissa se on uusi asia ja sitä voidaan soveltaa vain rajatusti.

Esityksissä vapaus vaihtelee. Joissakin niistä kuten ns. omatiimissä kaikkein yleisimmin käytetyt palvelut, kuten yleislääkäri, terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä, olisivat tarjolla yhdessä paikassa, siinä omatiimissä.

Asukas valitsee tiiminsä ja voi myös vaihtaa sitä määräajoin.

Kaikki muut perustason palvelut olisivat valittavissa vapaasti tarjonnasta, joka voi olla yksityistä, julkista tai jonkin järjestön tuottamaa.

Muissa vaihtoehdoissa on koottu enemmän palveluita samaan paikkaan eli sosiaali- ja terveyskeskukseen, mutta osa palveluista on vapaasti valittavissa paitsi neljännessä vaihtoehdossa. Siinä asiakas voisi valita vain sote-keskusten välillä.

Osa erikoissairaanhoidosta olisi joka tapauksessa vapaasti valittavissa. Sellaista voisi olla esimerkiksi päiväkirurgia ja osa leikkaushoidosta.

Tarkoitus on kokeilla eri vaihtoehtoja ennen kuin lopullisesti päätetään, mikä niistä valitaan. Esimerkiksi Forssassa ja Hämeenlinnassa on alustavasti ollut mielenkiintoa kokeilla laajinta valinnanvapautta eli omatiimiä.

Kokeilut ovat erittäin tarpeellisia. Aikaa vain on hyvin vähän. Kokeilut pitäisi saada käyntiin jo ensi vuoden alussa. Jää myöhemmin arvioitavaksi, pystytäänkö lyhyessä ajassa keräämään riittävästi tietoa.

Ruotsissa on laaja valinnanvapaus terveydenhuollossa. Kansalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä, mutta kalliiksi se on tullut.

Yksi sote-uudistuksen tavoitteista on saada kustannukset kuriin. Toistaiseksi on epäselvää, miten valinnanvapaus sopii tähän kuvioon. On jo epäilty, että se merkitsee korkeita asiakasmaksuja. Sitä tuskin moni toivoo.

Uudistus on joka tapauksessa niin suuri, että pienen ihmisen on vaikea hahmottaa sitä.

Menot